Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Varēs saņemt atbalstu jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

No 2017.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”. Atbalsts pieejams divos apakšpasākumos:

- Atbalsts, kas paredzēts valsts līmeņa jaunu produktu vai procesu radīšanai, kas izmantojamas pēc iespējas plašākam labuma guvēju lokam visā nozarē “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” (turpmāk – 16.1. apakšpasākums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 3 miljoni eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 500 000 eiro 5 gadu periodā.

- Atbalsts individuāliem saimniecību risinājumiem “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” (turpmāk – 16.2. apakšpasākums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 2 miljoni eiro, bet vienai atbalsta pretendenta grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 100 000 eiro 5 gadu periodā.

Atbalsta intensitāte abos apakšpasākumos ir 90% no attiecināmajām izmaksām. Ja projektā plānots iegādāties tehniku, iekārtas vai aprīkojumu, kas tiks izmantoti peļņas gūšanai, tad iepriekš minētajiem pamatlīdzekļiem atbalsta intensitāte ir tāda, kā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Plašāka informācija pielikumā!

LAD_Sadarbiba_06062017

Informāciju sniedza:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
+371 67027830
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

http://www.lad.gov.lv/