Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vecāki līdzdarbojas kopā ar bērniem

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra darbiniekiem netrūkst izdomas, ideju un centības sarīkot arvien jaunas, interesantas un galvenais vajadzīgas aktivitātes, kas dažādo bērnu brīvo laiku un piesaista arī vecāku interesi. 29. septembrī centrā tika organizēta nodarbība „ Ar gaišu domu…”, kurā piedalījās Aglonas novada vecāki kopā ar saviem bērniem. Pasākums aizritēja mīlestības, sirsnības un aizrautības gaisotnē, uzsvērusi BBLPC vadītāja Inta Reča.

„Pasākuma iniciatore un organizatore Karina Stivriņa visus klātesošos iepriecināja ar savdabīgu prezentāciju un stāstījumu par katru bērnu, dāvājot katrai ģimenei atraktīvu bērna fotogrāfiju, skanēja dziesmas un dzeja par bērnu un vecāku mīlestību, sapratni, uzticēšanos.

Bērni kopā ar vecākiem izplaucēja savu mīlestības koku – krāsainu un mīļu. Visiem sarīkojuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, vecāki  atgriezās bērnībā un iejutās bērna lomā, bet bērni, darbojoties kopā ar vecākiem, spēja ieraudzīt savus vecākus situācijās. Vecākiem pasākuma organizatore sagatavoja noderīgus „domu graudus”.

Paldies visiem vecākiem par atsaucību, savam bērnam atlicināto laiku, uzticēšanos, līdzdarbošanos! Mēs ticam, ka ieguvēji esam visi, jo „Bērni ir puķes Dieva dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai” (Zenta Mauriņa).

Mūsu nākamā nodarbība vecākiem kopā ar saviem bērniem „Ar gaišu domu…”, kas būs veltīta Latvijas dzimšanas dienai, tiks organizēta 17.11.2011. Mīļi gaidām visus interesentus!”