Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Veco ļaužu diena SAC „Aglona”

1.oktobris – Starptautiskā veco ļaužu diena. Par godu šiem svētkiem SAC „Aglona” iemītnieku sirdis priecēja Vārkavas novada pašdarbnieki. Viņi dziedāja dziesmas, dejoja, kā arī stāstīja interesantus savas dzīves atgadījumus. Vārkavieši  SAC iemītniekiem bija arī  sarūpējuši cienastu, padarot šos svētkus vēl jaukākus. Pēcpusdienā ar dejām un dziesmām viesojās Aglonas vidusskolas mazāko klašu skolēni, piešķirot Starptautisko veco ļaužu dienai krāsaināku nokrāsu. Gribam pateikt mīļu  paldies Vārkavas novada senioru deju kopas „Odziņas” vadītajai Elvīrai Āboliņai un Aglonas vidusskolas ārpusklases darba organizatorei Karīnai Stivriņai par jauko svētku noskaņas radīšanu veco ļaužu dienā mūsu sociālās aprūpes centrā.
Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas pasākuma fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza:  Inga Sprūģe,  SAC „Aglona” sociālā darbiniece

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv