Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Veco ļaužu diena SAC „Aglonā”

1.oktobris – veco ļaužu diena. Šajā dienā SAC „Aglona” iemītnieku sirdis priecēja Aglonas novada Grāveru pagasta kultūras nama pašdarbnieki un  Grāveru pamatskolas skolēni, informējusi  SAC „Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe.

 „Ar modernajām dejām „Twist”, „Spāņu tango”  graciozajiem soļiem priecēja Grāveru kultūras nama dejotājas. Lielisko čigānu deju izpildīja Anna Buiniča. Grāveru kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis dziedāja dziesmas gan latviešu, gan krievu valodā. Marika Pizāne ar dzejoļa „Zvaigznīte” vārdiem aicināja uz labiem darbiem. Emocionālu iespaidu atstāja Valērijas Platonovas skandētais dzejolis, kas bija veltīts viņas vecmāmiņai. Grigorija Petunova harmonikas spēle sajūsmināja mūsu sirmgalvjus, liekot atcerēties savus jaunības gadus. Humora pilnās „častuškas” izraisīja  ikvienā klientā smaidu sejā.

Paldies Grāveru pagasta sociālajai darbiniecei Margaritai Mickevičai, kultūras nama vadītājai Ivitai Platonovai par atsaucību, par sirds siltumu.

Svētku noslēgumā SAC „Aglona”  direktore Mārīte Mežiniece uzrunāja vecos cilvēkus un cienāja  ar svētku torti.”