Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Veidosim savu vidi

Nevienam nav noslēpums, ka Aglona ir Latgales tūrisma pērle. Vasarā gan vietējie Aglonas pagasta iedzīvotāji, gan tūristi un ciemiņi daudz laika pavada atpūšoties pie ūdeņiem.

Tūristu un vietējo iedzīvotāju iecienīts ir Ciriša ezera krasts pie bazilikas. Šis ezera krasts ir pateicīgs ar to, ka ir sekls, tātad droša vide atpūtai, galvenokārt- bērniem. Taču šī atpūtas vieta nav labiekārtota.

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” maija mēnesī izsludināja Mazo Grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kurā Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupa nolēma piedalīties. Tika uzrakstīts un iesniegts pieteikums, kurš tika atbalstīts.

Projekta mērķis un uzdevumi ir aktīvas atpūtas veicināšana un pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana, kas ļaus izveidot drošu un videi draudzīgu atpūtas vietu, nodrošinot iespēju visiem interesentiem atpūsties sakārtotā un pievilcīgā vidē.

Ir ieplānots paplašināt peldēšanas vietas zonu, uzstādīt ģērbtuves, soliņus un atkritumu urnas, izveidot bērnu spēļu laukumu un volejbola laukumu, uztaisīt pontonu.

Projekta finansējums ir tikai 300 Ls, tāpēc, ja kādam ir iespēja palīdzēt un atbalstīt ar materiāliem (dēļiem, baļķiem), idejām un darbu- lūgums zvanīt pa tālruni- 26557442 (Rita)

Rezultātā tiks izveidota labiekārtota un videi draudzīga atpūtas vieta, kurā darbu būs ieguldījuši Aglonas pagasta iedzīvotāji.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Rita Karpova
Projekta koordinatore
T: 26557442
e-pasts: ritakarpova@inbox.lv