Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Veiksmīgi aizvadīts pirmais mācību pusgads

Aglonas bazilikas  Kora skolas koris novembrī piedalījies III Latgales bērnu  un  jauniešu  Garīgo dziesmu konkursā “Slava Dievam lai skan”, kas notika Viļānu Sv. Miķeļa erceņģeļa Romas katoļu baznīcā. Konkursā piedalījās 11 kolektīvi no visas Latgales. Dalībnieku sniegumu vērtēja Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģente Terēzija Broka,  Latvijas Nacionālās operas solists Krišjānis Norvelis un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas direktore un komponiste Sandra Mežore. Aglonieši šajā  konkursā  kopā  ar Rēzeknes mūzikas skolu  ieguva  pirmo  vietu  un  piedalījās  laureātu  koncertā. Konkursā bija jāizpilda 2 garīgās  dziesmas – vienai  no tām  bija jābūt  pirmatskaņojumam  latgaliešu valodā. Konkurss bija veltīts Mariāņu tēva  V.Čivžeļa piemiņai.

Aglonas bazilikas Kora skolas direktore Ieva Lazdāne atzīst, ka notikumiem  bagāts pirmais mācību  pusgads ir  bijis  Aglonas bazilikas Kora skolas korim.

„Ar  lielu  satraukumu  gaidījām 6. oktobri, kad bija  jādzied svinīgais  dievkalpojums un jāsniedz  koncerts Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas bīskapiem. Viss izdevās, saņēmām  ne tikai aplausus un  atzinīgus vārdus, bet  arī  uzaicinājumu  uzstāties  Baltkrievijā.

Skaists mūsu  dziedātājiem bija 14. oktobris, kad  Daugavpils Latviešu kultūras centrā piedalījāmies Latgales koru sadziedāšanās  svētkos “Ar dziesmu sirdī un dvēseli Latgalē”. Koncerts jau kļuvis par  tradīciju un notiek pēc ievērojamās kordiriģentes Terēzes Brokas ierosinājuma. Šo koncertu Terēze Broka  Latvijas diriģentu  saimes dižgariem Haraldam Mednim, Leonīdam Vīgneram, Imantam un Gido Kokariem.

Bijām vienīgais  bērnu  koris šajā  koru  parādē  un  laikam tas, kā  arī  dižās Meistares – Latgales  dziedātāju  mammas  Terēzes Brokas klātbūtne, lika  dziedātājiem   īpaši  saņemties. Skanēja ļoti  labi un klausītāji  ar aplausiem neskopojās. Īpaši pacilāti  un  saviļņoti  koncerta noslēgumā skanēja apvienotā kora dziesmas  Terēzes Brokas vadībā. Arī aglonieši ļoti centās. Koncerta noslēgumā, uzzrunājot koru dziedātājus,  T.Broka īpašus vārdus veltīja agloniešiem – bērni  ar  eņģeļu  balsīm.”