Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vēlētāju ievērībai

Saturs atjaunots: 20.05.2011.

No 2011. gada 11. maija līdz 9. jūnijam notiks parakstu vākšana likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē ” ierosināšanai, savukārt no 2011. gada 18.maija līdz 16. jūnijam notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam ” ”, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu ” , „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam ”  atcelšanu. Aglonas novadā ir noteiktas parakstu vākšanas vietas:

Aglonas novada administratīvās ēkas telpas, Aglonā, Somersetas iela 34;

Tautas nams, Šķeltovas pagasts, Daugavpils iela 7;

Pagasta pārvaldes ēka, Grāveru pagasts, Ezera iela 21;

Kastuļinas pagasta pārvaldes  ēka, Kastuļinas pagasts, Priežmala;

Darba laiki: Aglonas novads cvk2

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Aglonas novada vēlēšanu komisija

Kontakttālrunis uzziņām: 26181197

CVK uzziņu tālrunis par parakstu vākšanu – 67049999