Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Veselības nedēļa pirmsskolas iestādē

Veselības nedēļa jeb MoveWeek ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

Mūsu iestāde  šajā pasākumā piedalījās pirmo reizi. Visas nedēļas garumā notika dažādi sporta pasākumi, kuros piedalījās ne tikai audzēkņi, bet arī viņu vecāki un iestādes darbinieki. Katru rītu dalībnieki devās laukā uz rīta rosmi, lai kopīgi iekustētos un uzmundrinātu sevi jaunajai dienai.

Vecākās un sagatavošanās grupas bērniem un viņu vecākiem tika organizēta orientēšanās sacensības bērnudārza teritorijā. Katram tika iedota  foto karte,  pēc kuras bija jāatrod 12 kontrolpunkti. Šis pasākums guva lielu atbalstu.

Tāpat Veselības nedēļas laikā bērni piedalījās pasākumā “Dziesmas ar kustībām”.

Liela nozīme veselības veicināšanā ir izglītojošam darbam. Lai mūsu pirmsskolas audzēkņiem rastos pozitīva attieksme un izpratne par veselīgu dzīvesveidu tika organizēts “Veselīga dzīvesveida labirints”. Noslēguma pasākumā katrs varēja parādīt savu prasmi dažādās aktivitātēs.

Kopumā, skaitot visas dienas, piedalījās 317 dalībnieki. Esam noskrējuši 175 km, visi kopā izpildījām 2700 reizes dažādus vingrojumus.

Noslēgumā katram bērnam tika pasniegta rokas aproce ar uzrakstu “Latvijas Veselības nedēļa  2019” par piedalīšanos pasākumā.

Prieks par paveikto un galvenais, ka bērni  smaidīgi un gandarīti par svaigā gaisā pavadītajām, priecīgajām, sportiskajām dienām! Cerēsim, ka Veselības nedēļā gūtā informācija mums visiem palīdzēs būt veseliem !

Paldies  pasākuma organizatoriem skolotājai Marutai Lukaševičai un skolotājam Edgaram Urbanovičam par idejām un ieguldīto darbu, paldies vecākiem  par atbalstu, paldies par aktīvu darbošanos visiem iestādes darbiniekiem.

Esam guvuši pieredzi un uz tikšanos nākošgad.

Valentina Mihailova, PII vadītāja


 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS