Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vēsture ap mums

Priežmalas pamatskolas skolēni piedālījās starptautiskājā skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”. Konkursam tika iesūtīti 152 darbi, to autori ir 189 skolēni no visas Latvijas. Katru darbu izlasīja 3-5 vērtētāji. 21.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā notika noslēguma ceremonija. Priežmalas pamatskolas skolnieces – Diāna Kazakeviča, Aina Bekiša, Aina Špele – saņēma diplomus un balvas. Protams, skolnieces ieguva jaunas zināšanas un  iemaņas, uzsver konkursa darbu konsultante, vēstures skolotāja Zoja Agafonova.

Konkursa tēma „Attēls stāsta…”

Konkursu rīkoja:

1. Vēstures skolotāju biedrība.

2. EUSTORY – vēstures tīkls Eiropas jauniešiem.

3. Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds.

Attēls (fotogrāfija, zīmējums, glezna, karikatūra, ex libris u.c.) ir viens no vēstures avotiem. Dažāda veida vizuālie avoti glabājas gandrīz katras ģimenes arhīvā un spēj sniegt daudzveidīgu informāciju par vēstures notikumiem. Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast, izvēlēties un izpētīt iepriekš nepublicētos  savas dzimtas vizuālos avotus skolas vai vietējā muzeja krājumā. Izvēlētos avotus autoram vajadzēja interpretēt – tā sniegtā informācija jāsalīdzina un jāpapildina ar citu avotu sniegto informāciju, piemēram, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. Veidojot pētījumu vai radošo darbu, autoram vajadzēja formulēt galvenos jautājumus un pētījuma hronoloģiskos ietvarus. Diāna Kazakeviča ( 6.kl.) pētīja sava onkuļa skolas fotogrāfiju, Aina Bekiša ( 8.kl.) – savas mammas skolas fotogrāfiju, Aina Špele (8.kl.) – savas vecmammas izlaiduma foto… Konkursā piedalījās 5. – 12. klašu skolēni. Darbi tika vērtēti trīs grupās:

A grupa: 5.-7. klase;

B grupa: 8.- 9. klase;

C grupa: 10.- 12. klase.

Vietu sadalījumā tika ņemta vērā iegūto punktu kopsumma (neatkarīgi no klašu grupas).