Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vizīte Aglonā

26. martā Aglonas novada pašvaldībā viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards ar padomniekiem.

Pašvaldības viesiem demonstrējot filmu un prezentāciju, tika sniegts īss ieskats par Aglonas novadu, domes darbību, finansēm, uzņēmējdarbību, tūrismu un atpūtas iespējām.

Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Ineta Valaine iepazīstināja VARAM pārstāvjus ar Aglonas novada teritorijā īstenoto projektu rezultātiem un plānotajām iecerēm.

Sanāksmes laikā Aglonas novada domes vadība, deputāti, pašvaldības speciālisti, pārvalžu vadītāji, Attīstības un projektu vadīšanas nodaļas speciālisti, Aglonas bazilikas pārstāvis – priesteris Daumants Abrickis ar viesiem pārrunāja jautājumus par Aglonas novada nākotni, attīstības perspektīvām un investīciju piesaistes iespējām ES fondu 2014.-2020.g. plānošanas periodā. Sanāksmes neformālā gaisotnē tika pārrunātas arī aktuālas Aglonas novada problēmas un meklēti konkrēti risinājumi.

Vizītes noslēgumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar padomniekiem devās īsā ekskursijā pa Aglonas novadu, apskatot tūristu iecienītākos apskates objektus: Aglonas Baziliku, 2. pasaules kara ekspozīciju u.c.

  

Informācija un foto: Anita Podskočija, Aglonas novada domes projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv