Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina pieteikties!

Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta „Pavasara diena gadu baro – 2016” īstenošanu un aicina piedalīties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem.

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās
Zinājās padarīt.
… ar latviešu tautasdziesmas viedajiem vārdiem šajā pavasarī uzsākam sociālās līdzdalības projektu „Pavasara diena gadu baro – 2016”.

 

Ar projektu gribam palīdzētu tiem, kuriem sēklu un stādu iegāde ir dārgs prieks. Sociālās līdzdarbības termins varbūt izklausās sarežģīts, bet zem tā slēpjas pavisam vienkārša iespēja trūcīgām un maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem, kas ar savu darbu un rūpīgu dārza kopšanu var uzlabot savu labklājību – izaudzēt produktus ģimenes galdam. Projektā iesaistītās ģimenes varēs saņemt arī speciālista – dārzkopja konsultācijas par dārzeņu un stādu kopšanu, mēslošanu, cīņu ar kaitēkļiem un izaudzētās produkcijas uzglabāšanu.
Vasaras otrajā pusē, ģimenēm ar bērniem tiks organizētas praktiskās apmācības ēdienu gatavošanā no dažādiem dārzeņiem, izaudzēto dārzeņu un augļu konservēšanā un sagatavošanai ziemai. Šajā procesā aktīvi tiks iesaistīti bērni, kas pierakstīs visas receptes, ko praktiski gatavos mammas, un šīs receptes ilustrēs ar bērnu zīmējumiem. Gala rezultātā visas receptes tiks apkopotas un izveidota recepšu grāmatiņa, ko projekta noslēguma pasākumā saņems visas projektā iesaistītās ģimenes. Turklāt projekts māca ne tikai ņemt, bet arī dot, jo rudenī projekta noslēgumā simboliska 1/10 daļa no iegūtās ražas jāziedo veco ļaužu pansionātiem Preiļos, Aglonā, Vārkavā, Līvānos un Riebiņos.
Šajā projektā īpašas aktivitātes būs veltītas arī bērniem. Lai bērni būtu motivēti palīdzēt vecākiem dārzu darbos, kā arī izglītošanas un atpūtas nolūkā, tiks organizēta ekskursija uz dārzniecību „Mežvidi”. Projekts noslēgsies ar kopēju Miķeļdienas ražas svētku pasākumu, kur katra ģimene stāstīs par to, kā veicās vasarā, kas un kā izauga, tiks sagatavota arī paveikto vasaras darbu foto galerija.
Akcijā „Pavasara diena gadu baro” var pieteikties ģimenes no Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadiem, kurām piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, kurās aug bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī lietošanā atrodas zeme sakņkopības vajadzībām. Lai saņemtu dāvinājumā sēklas, stādu materiālu un augsnes bagātinātāju, līdz 2016.gada 10.aprīlim jāiesniedz pieteikums Viduslatgales pārnovadu fondā, Tirgus laukums 1, Preiļi vai jānosūta pa e-pastu vlpf@inbox.lv
Pieteikuma anketu un nolikumu var atrast Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu mājaslapās un Fonda mājaslapā http://vlpf.lv/uzsakam-socialas-lidzdalibas-projektu-pavasara-diena-gadu-baro-2016
Sīkāka informācija pa tālr. 22026684 vai 29988509.
Pierādīsim, ka ar rūpīgu darbu ir iespējams parūpēties par savas ģimenes pārtikas grozu rudenim un ziemai.

Avots: Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv