Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Viduslatgales Profesionālā vidusskola gaida audzēkņus

Saturs atjaunots: 20.04.2018.

Mērķa grupa:
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 2.kārtas projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā;
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas 7.2.1.2.SAM ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

Programmas prioritātes:
Izglītojamie saņem stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;
Programmas noslēgumā var saņemt dokumentu par profesionālās izglītības apgūšanu (diploms vai kvalifikācijas apliecība), ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū;
Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta;
Izglītojamie tiek nodrošināti ar darba apģērbu un nepieciešamajiem instrumentiem;
Nodrošināta bezmaksas gultas vieta Dienesta viesnīcā;
Nodrošināta iespēja apgūt traktortehnikas un automobiļa vadīšanu un rezultātā vadītāja apliecības iegūšana (A, B, D kategorijas traktortehnikai un B, C1 automobiļiem), ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Informāciju iesniedza: Anna Vasiļjeva, Viduslatgales Profesionālās vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv