Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Viens otram līdzās!

2016. gada 7. jūlijā Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Viens otram līdzās” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” darbības virzienā “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” .

Projekta “Viens otram līdzās” vispārīgais mērķis-veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Aglonas novadā, organizējot informatīvos un izglītojošos pasākumus, tādējādi ļaujot iedzīvotājiem līdzdarboties, uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti. Projekta tiešais mērķis ir spēcināt Aglonas novada iedzīvotāju cilvēkdrošību, veicinot pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

Projekta īstenošanas vieta Aglonas novads. Projekta īstenošanas laiks no 07.07.2016. līdz 31.10.2016.

Projekta galvenie plānotie pasākumi ir pilsoniskās iniciatīvas akcijas “Es-Aglonai!” organizēšana, apmācību “Mazās instrukcijas NVO” norise, biedrības domu-padomu kalendāra izdošana, brīvprātīgā darba pases izveidošana un brīvprātīgā darba popularizēšana, resursu punkta jaunajiem vecākiem materiālās bāzes papildināšana un darbības nodrošināšana, atbalsts veloorientēšanās sacensību organizēšanā, projekta publicitātes nodrošināšana.

Projektā gaidāma aktīva un radoša darbošanās!

Projekts Nr.2016.LV/NVOF/PSA/067 “Viens otram līdzās”

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

 

Informāciju iesniedza: Valentīna Ondzule, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv