Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vietējās varas sadarbība ar sabiedrību. Ko sagaida abas puses?

Biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” un Aglonas novada dome aicina Aglonas novada iedzīvotājus, pašvaldības deputātus, uzņēmējus un nevalstiskā sektora pārstāvjus uz diskusiju, kuras laikā kopīgi tiktu izdiskutētas pašvaldības un sabiedrības sadarbības stiprās puses, sabiedrības līdzdalības nepieciešamība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un būtiskākie nosacījumi sadarbības attīstīšanai un stiprināšanai starp NVO un pašvaldību.

Diskusija “Vietējās varas sadarbība ar sabiedrību. Ko sagaida abas puses?” notiks šī gada 6. novembrī plkst. 13.00 Aglonas novada kultūras centra zālē.

Tikšanās mērķis ir apzināt sadarbības stiprās puses un iespējas starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību, lai abpusēja sadarbība veicinātu vietējās teritorijas attīstību.

Diskusiju vadīs Inta Šimanska, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse”  politikas koordinatore.

Laipni aicināts ikviens, kam rūp sava novada nākotne!

Pasākums tiks nodrošināts projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2013 ietvaros.

Plašāka informācija pa tālruni 26636243

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv