Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vislabāk vieno kopīgi paveiktais darbs

Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāvis Silvija Kotāne griezās Aglonas novada domē ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu un atbalstīt sabiedriskas nozīmes pasākuma īstenošanu. Iniciatīvas grupas ideja – veikt labiekārtošanas darbus Aglonas kapu teritorijā, ierīkot dzīvžogu.

Šī pasākuma mērķis – veicināt pievilcīgas un estētiskas vides veidošana, kapu teritorijas norobežošana no pārejās teritorijas.27. aprīļa Aglonas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt novada iedzīvotāju iniciatīvas grupu un piešķirt līdzfinansējumu  500,00 eiro.  Kā stāstīja Silvija Kotāne, pasākuma  ietvaros bija paredzēts iesaistīt iedzīvotājus, kas aktīvi piedalītos kapu labiekārtošanas talkās, sniegtu atbalstu projekta komandai, kas veicinātu sadarbību ar pašvaldību, iedzīvotājiem, projekta darba grupu un brīvprātīgajiem.  Savu atbalstu iniciatīvas grupai sniedza arī Janīna Kursīte, Latgales partijas biedrs,  kura nodrošināja ar tūjas stādiem  un sedza daļu no izdevumiem to iegādei. Noteiktajā dienā uz talku ieradās daudz iedzīvotāju. Darbu paveica trijās dienās: sākumā vīrieši sagatavoja zemi, tad notika tūju stādīšana un laistīšana. Iniciatīvas grupas vārdā Silvija Kotāne izteica pateicību Aglonas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, Janīnai Kursītei un visiem iedzīvotājiem, kas piedalījās labiekārtošanas darbos. Pirmā labiekārtošanas talka  izdevās, plānos vēl ir sastādīt dzīvžogu arī gar ceļu Dagdas virzienā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv