Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kārtība Aglonas Dievmātes sanktuārijā 2019. gadā

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kārtība Aglonas bazilikā 2019. gadā.


11. augusts, svētdiena SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
10.00   Sv. Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Svētdienas sv. Mise, svētība slimniekiem
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv. Mise, Dievmātes litānija

12. augusts, pirmdiena ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
07.00   Rīta sv. Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv. Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv. Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

13. augusts, otrdiena
07.00   Rīta sv. Mise- Jānis trūps
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv. Mise- Līvānu katoļu draudzes koris   „con Amore”, vadītāja Rita Semeiko
15.00   Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30   Vesperes - Rēzeknes JS katedrāles koris Mirabilis,vadītāja  Nellija Sarkane 
19.00   Vakara sv. Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai - Rēzeknes JS katedrāles koris Mirabilis, vadītāja Nellija Sarkane 
22.00   Lūgšanu vakars
24.00   Pusnakts sv. Mise, nakts adorācija bazilikā

14. augusts, trešdiena
07.00   Rīta sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09.00   Dienas sv. Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra) Rīgas   kamerkoris Versija, diriģents Andžejs Rancevičs, ērģelnieks Jānis Karpovičs
11.00   Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00   Sv. Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra) Liepājas sv. Dominika draudzes  ansamblis,  vadītāja Kristīne Locika 
14.00   Ināras Groces grāmatas “Aglona. Svētceļojuma atklāsmes” prezentācija (apakšējā baznīcā)
14.30 RARZI katehēze “Jaunība nav vienkārši laika posms; tā ir dvēseles stāvoklis” (apakšējā baznīcā)
15.00   Žēlsirdības kronītis
16.00   sv. Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā) Inga Agloniete

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS
OBLIGĀTĀS SVINĪBAS

18.00   Konkursa ,,Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30  
Vesperes Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles  koris  „Adoramus”, ērģelniece Inese Šnevele, diriģentes Kristīne Zeltiņa, Dace Viša
19.00   Vakara sv. Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra) Rēzeknes Jēzus  Sirds katedrāles  koris „Adoramus”, ērģelniece Inese  Šnevele, diriģentes Kristīne Zeltiņa, Dace Viša  
22.00   Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā) Apvienotais Latgales  draudžu koris, diriģente  Ieva  Lazdāne, ērģelniece Jacinta Ciganoviča  
24.00   Pusnakts sv. Mise (pie pāvesta altāra) Liturģiskās mūzikas  Liepājas darbnīcu koris,   vadītāja  Kristīne Locika, diriģente  Sarmīte Peņģerote    
1.00-7.00    Adorācija bazilikā
 

15. augusts, ceturtdiena
07.00   Rīta sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski) Rēzeknes JS  katedrāles kora Mirabilis  grupa,vadītāja Nellija Sarkane

08.00   Sv.Mise latīņu valodā (apakšējā baznīcā)

09.00   Sv. Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana Aglonas bazilikas Kora  skolas koris,diriģentes Irēna Ļeonova, Lilita Valaine, ērģelniece Inga Agloniete
10.00   Sv. Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00   Sprediķis krievu valodā
11.00   Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00   Svētku galvenā sv. Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra).  Apvienotais  -  Aglonas, Balvu, Bērzgales, Dricānu, Jēkabpils, Krustpils, Malnavas, Ozolmuižas, Pieniņu, Preiļu, Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, Rušonas, Stirnienes, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu, Višķu -  draudžu koris,  diriģenti Jānis Grudulis, Ieva  Lazdāne, Anda Lipska, Edgars Znutiņš,  ērģelniece Jacinta Ciganoviča.                  Instrumentālais ansamblis – Dārta Stašāne (flauta), Božena Rakicka (flauta), Inga Zeile (vijole), Staņislavs Petkevičs (alts)  pūšamo instrumentu ansamblis (vad. Sergejs Sergejevs).

19.00   Vakara sv. Mise (pie Dievmātes altāra) Dagnija Lielcepure.

Avots: Aglonas bazilika

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv