Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinību kārtība Aglonas bazilikā 2018. gadā

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinību kārtība Aglonas bazilikā 2018. gadā.

Pirmdiena 13. augusts

07:00 – sv. Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – sv. Mise
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – sv. Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam
             Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Lūgšanu vakars
24:00 – sv. Mise, nakts  adorācija bazilikā

Otrdiena, 14. augusts

07:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09:00 – sv. Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11:00 – Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12:00 – sv. Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
14:00 – Starpdiecēžu tikšanās gatavojoties Pasaules Jauniešu dienām Panamā (Aglonas bazilikas kriptā)
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis (bazilikā pie centrālā altāra)
15:00 – RARZI katehēze “Kā izdzīvot Evaņģēlisko Prieku ikdienā” (Aglonas bazilikas kriptā)
16:00 – sv. Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS
OBLIGĀTĀS SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – sv. Mise (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana,
             litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
22:00  Tautas krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24:00 – sv. Mise (pie pāvesta altāra)
01:00 – 7:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

Trešdiena, 15. augusts

07:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
08:00 – Tradicionālā latīņu Svētā Mise (apakšējā baznīcā)
09:00 – sv. Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00 – sv. Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00 – sprediķis krievu valodā
11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12:00 – Svētku galvenā sv. Mise (pie pāvesta altāra),
             litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija

 

Avots: Aglonas bazilika

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv