Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vokālo ansambļu sadziedāšanās Aglonā

11. aprīlī Aglonas KC notika vokālo ansambļu sadziedāšanās “Dziedi vēl!”. Koncertā piedalījās Šķeltovas sieviešu vokālais ansamblis “ZVONNICA” (vad. Ļ.Afanasjeva), vokālā grupa no Dagdas  ”SOLVERSIJA” (vad. S.Plivča), Krāslavas sieviešu vokālais ansamblis “NOKTIRNE” (vad. R.Andrejeva), divi Aglonas KC  ansambļi -jauktais vokālais ansamblis (vad. M. Bicāne) un sieviešu vokālais ansamblis (vad. E.Šķiprāne).

Foto: Gunta Gulbe-Kalvāne

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv