Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

VP LRP Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Aglonas iecirknis informē

Par 2014.gada janvāra mēnesi VP LRP Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Aglonas iecirknī reģistrēti 25 iesniegumi. No tiem 7 gadījumos pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, 4 gadījumos uzākts kriminālprocess, 3 gadījumos uzsāktas administratīvās lietvedības, 11 gadījumos notiek resoriskās pārbaudes. Grāveru pagastā saņemti 6 iesniegumi, Šķeltova pagastā saņemti 5 ieniegumi, Aglonas pagastā saņemti 8 iesniegumi, Kastuļinas pagastā saņemti 6 iesniegumi.
Aglonas novada apkalpojamajā teritorijā tika konstatēts un fiksēts 31 administratīvaijs pārkāpums, no tiem 13 personas sauktas pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 171. panta 1. daļas (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošana sabiedriskā vietā un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī), 2 personas tika sauktas pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksa 98. panta, 16 personas tika sauktas pie administratīvās atbildības par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu.
Minētajā periodā tika veikti profilaktiskie pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī tika veikti preventīvie pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanā un atklāšanā. Tika izvests reids ieroču aprites noteikumu ievērošanas jomā, konstatēts viens pārkāpums un persona saukta pie administratīvās atbildības.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
Aglonas iecirkņa vecākais inspektors Andris Valainis