Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

VTUA izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2017”, Rāmavā

2017. gada 5.-7. oktobrim Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) piedalās 26. starptautiskajā izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2017”, izstāžu kompleksā Rāmavā. Izstādes atklāšana plānota 5. oktobrī plkst. 12.00.

Izstādes apmeklētāju ērtībai VTUA Rīgas reģiona nodaļas biroja klientu pieņemšanas laiks tiek pagarināts un sakrīt ar izstādes darba laiku.

Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un citiem izstādes apmeklētājiem VTUA nodrošinās iespēju, ārpus ierastā klientu pieņemšanas laika, iegūt interesējošo informāciju un saņemt pakalpojumus saistītus ar traktortehnikas uzraudzības un lauksaimniecības jomu, piemēram, par traktortehnikas reģistrāciju, pieteikties traktortehnikas jaudas un dīzeļmotoru izplūdes gāzu dūmainības mērījumiem.

Tāpat apmeklētājiem būs iespēja iegūt informāciju un pieteikties augu aizsardzības līdzekļu iekārtu (smidzinātāju) pārbaudēm, kārtot eksāmenus traktortehnikas „A” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, apmainīt traktortehnikas vadītāja apliecību (vecā parauga vai arī tās, kurām ir beidzies derīguma termiņš – 10 gadi, kopš izdošanas dienas), iepazīties ar informāciju par Latvijas Lauksaimniecības muzeja un K.Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas” aktualitātēm, kā arī gūt citu ar VTUA saistītu informāciju.

Lai varētu apmainīt vadītāja apliecību vai kārtot eksāmenu traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai, pretendentam:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3×4 cm);
  • jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas);
  • jābūt nomaksātiem naudas sodiem, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);
  • jāuzrāda pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus (pie apliecības apmaiņas nav jāuzrāda).

Lai pretendents iegūtu “A” traktortehnikas vadītāja tiesības, jānokārto:

  • teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem;
  • teorētisko eksāmenu par traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem (ar eksāmena jautājumiem var iepazīties –http://www.vtua.gov.lv/files/doc/Eksamena_jautajumi_traktortehnikas_A_kat_ekspluatacijas_drosiba.pdf);
  • praktiskās vadīšanas eksāmens (traktors savienojumā ar piekabi).

Izstādes mērķis ir veicināt reģionu attīstību, nodrošinot pieredzes apmaiņu un popularizējot lauksaimniecību un ar to saistītās jomas, kā arī veicinot aizvien efektīvāku saimniekošanu Latvijas laukos un mežos. Izstādi apmeklēs ap 10’000 apmeklētāju, un tajā piedalīsies turpat 260 izstādes dalībnieku, kuri piedāvās nozaru novitātes, labākos risinājumus un piedāvājumus.

Interesentiem būs iespēja novērtēt ne tikai lauksaimniecībai paredzēto tehniku, bet arī industriālo tehniku, celtniecības materiālus un energoefektivitāti uzlabojošus materiālus. Savukārt, meža zonā dalībnieki piedāvās tehniku meža kopšanas un mežistrādes darbiem, kā arī notiks plaša izglītojošā programma pieredzes apmaiņai – informatīvi semināri un diskusijas ar nozaru pārstāvjiem par tādiem aktuāliem jautājumiem kā meliorācijas sistēmas, mežsaimniecība, izaicinājumiem dārzeņu audzēšanā un citām tēmām.

 Izstādes darba laiks: ceturtdiena-sestdiena 10:00-17:00.

Papildu informācija: http://www.aml-ramava.lv/

http://aml-ramava.lv/images/LT2017/lt2017_informacija_par_izstadi.pdf

Avots: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.  65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv