Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

VZD aicina izmantot modernizēto portālu kadastrs.lv un pieprasīt pakalpojumus internetā

 Kopš šī gada 16. jūlija Valsts zemes dienests (VZD) piedāvā jaunas iespējas datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv. Tagad iedzīvotājiem ir pieejams plašāks kadastra teksta un telpisko datu apjoms un portāls ir papildināts ar iespējām lielāku skaitu pakalpojumu pieprasīt e-vidē. Turklāt datus un dokumentus var saņemt portāla jaunizveidotajā sadaļā „Mans konts”.

 Noslēdzoties projektam „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide”, ar daudzveidīgākām iespējām ir papildināta portāla kadastrs.lv funkcionalitāte autorizētiem lietotājiem – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem un citām juridiskām personām. Vienlaikus ir pilnveidota portāla funkcionalitāte tā publiskajā daļā – meklēt un pārlūkot pamatdatus par kadastra un adrešu objektiem.

Elita Baklāne-Ansberga, VZD ģenerāldirektore: „Modernizējot portālu kadastrs.lv, domājām par to, kā sekmēt datu un pakalpojumu pieejamību attālināti – ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību. Projekta rezultātā lietotājiem atveram vairāk datu, piemēram, kadastra karte bez maksas tagad pieejama ikvienam. Piedāvājam arī plašākā apjomā katram pašam darboties ar VZD informācijas sistēmās uzkrātajiem datiem, atlasot un izmantojot tos atbilstoši savām interesēm. Līdz ar to valsts rīcībā esošie dati, kas nepieciešami nekustamo īpašumu un zemes pārvaldībai, tagad pieejami mūsdienīgākā veidā – e-vidē, un tos gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi var izmantot efektīvāk.”

Viens no nozīmīgākajiem portāla jauninājumiem ir sadaļa „Elektroniskie pakalpojumi”, kurā var iepazīties ar visu VZD e-pakalpojumu aprakstiem, kā arī pieprasīt nepieciešamos pakalpojumus. Daļu pakalpojumu klienti var saņemt uzreiz – tiešsaistē. Citu pakalpojumu izpilde ir saistīta ar pasūtīto datu apstrādi. Tiklīdz tie būs sagatavoti izsniegšanai, dokumentu datnes klienti saņems katram autorizētam lietotājam izveidotā portāla sadaļā „Mans konts”. Ar jaunām iespējām ir papildināta portāla funkcionalitāte mērniecības un citu tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem – „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai”.

Portāla papildinājumi ietver vairākas jaunas bezmaksas iespējas. Piemēram, kopā ar kadastra teksta datiem lietotāji var saņemt arī sava nekustamā īpašuma grafisko attēlu (pakalpojums „Mani dati kadastrā”), uzzināt nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību noteiktā datumā. Pārlūkojot ģeotelpiskos datus, lietotājs fonā var atvērt savu kartes datni, kas attēlosies kā papildu kartes slānis. Lietotāji paši var veidot datu atlases – tiešsaistē atlasīt un izdrukāt teksta pamatdatus par kadastra objektiem, norādot vienu vai vairākus kadastra objektu raksturojošus parametrus un kartē iezīmējot atlases apgabalu vai administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu).

Projekta ietvaros jau 2014. gadā tika izveidota Digitālo dokumentu krātuve un uzsākts VZD arhīva digitizācijas process. Līdz ar to modernizētajā portālā lietotāji paši tiešsaistē var atlasīt un lejupielādēt digitizētos kadastra dokumentus, kas jau iekļauti VZD Digitālajā dokumentu krātuvē.

Ar pilnu VZD e-pakalpojumu klāstu var iepazīties VZD tīmekļa vietnē vzd.gov.lv un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv.

Portālā VZD publicē teksta un telpiskos datus no informācijas sistēmām un datubāzēm – Kadastra, Valsts adrešu reģistra, augstas detalizācijas topogrāfiskos (M1:500) datus un nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību zonas. Kā fona karti portālā var pieslēgt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās ortofoto un topogrāfiskās kartes.

Modernizētā portāla versija, kā arī citi VZD informācijas sistēmu uzlabojumi ir ieviesti, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu projektam „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide”. Pirms gada kā viena no projekta sastāvdaļām tika publicēts portāla mobilais risinājums Kadastrs.lv. Drīzumā arī mobilajai lietotnei būs jauna, papildināta versija. Tuvākajā laikā četri no izstrādātajiem e-pakalpojumiem būs pieejami valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā latvija.lv. Līdzās Digitālo dokumentu krātuvei no jauna izveidota arī Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma.

Avots: www.latvija.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv