Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karogs plīvo

30. jūnijā laukumā pie Aglonas KC svinīgi tika pacelts mastā Dziesmu un Deju svētku karogs, kā simbols vienotībai svētkos un atbalsts Aglonas novada svētku dalībniekiem – Aglonas bazilikas korim „ASSUMPTA”  un Aglonas vidusskolas deju kolektīvam. Karogu mastā cēla Aglonas vidusskolas deju kolektīva dalībnieki. Par identitātes un tradīciju godā turēšanas, izkopšanas un nodošanas paaudzēm svarīgo misiju, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku unikalitāti  savā uzrunā uzsvēra Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe. Ar lepnumu par Aglonas bazilikas kora panākumiem, dalību Koru karos, izskanēja  novēlējums visiem svētku dalībniekiem  veiksmīgi piedalīties  koncertos.

Uz karoga attēlotā unikālā Aglonas Dziesmu un Deju svētku zīmi iedziedājis  Aglonas bazilikas koris,  dziesma „Aglyuna”.

Pasākumā klātesošos priecēja Aglonas sieviešu vokālais ansamblis, folkloras kopa „Olūteņš”.

Aglonas bazilikas koris „ASSUMPTA” šajā dienā pārstāvēja Aglonas novadu Dziesmu svētku atklāšanas ekumēniskajā dievkalpojumā.