Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Zemkopības ministrija izsludinājusi pieteikšanos zālāju apsekošanai

Ar mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus  par kuriem potenciāli varētu saņemt atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai. Pieteikumus pieņems līdz 2013. gada 1. maijam (pasta zīmogs). Jāaizpilda pieteikuma anketa, kuru var saņemt pie Aglonas novada pagastu lauku konsultantiem un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rajonu filiālēs, kā arī  Lauku atbalsta dienestā vai Dabas aizsardzības pārvaldē. To iespējams iegūt arī Zemkopības ministrijas mājas lapas sadaļā Lauku attīstība/Jaunu bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Sīkāka informācija -http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1556&id=14237