Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ziemas uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

No 4. līdz 15. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek reflektantu uzņemšana. Studētgribētāji var iesniegt dokumentus studijām atsevišķās RTA studiju programmās:

• pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (nepilna laika studiju ilgums – 3,5 gadi; studiju maksa vienā gadā –1020 eiro);
• profesionālā maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” (studiju ilgums – 1,5; 2 gadi), 5 valsts finansētas budžeta vietas;
• profesionālā maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” (studiju ilgums – 1,5; 2 gadi), 5 valsts finansētas budžeta vietas;
• akadēmiskā maģistra studiju programmā „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” (studiju ilgums –1,5; 2 gadi), 5 valsts finansētas budžeta vietas;
• akadēmiskā maģistra studiju programmā „Lāzertehnoloģijas” (studiju ilgums – 2 gadi ), 5 valsts finansētas budžeta vietas;
• doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” (studiju ilgums – 3 gadi) 2 valsts finansētas budžeta vietas;
• doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (studiju ilgums – 3 gadi), 2 valsts finansētas budžeta vietas;
• doktora studiju programmā „Pedagoģija” (studiju ilgums – 3 gadi).

Reģistrējoties studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:
• dokumenta par vidējo vai augstāko izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

• konkrētajai studiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
• 1 fotokartiņu (3×4);
• pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
• dzīves un darba gājumu (CV vajadzīgs tikai augstākā līmeņa studijām);
• ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Maksa par dokumentu noformēšanu – 20 eiro.
Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 26656553, 22044621, 26695553, rakstot uz e-pastu: san@ru.lv, kā arī Inženieru fakultātē (tālr. 26443015).

Reflektantu dokumentus pieņem RTA Studiju daļā (319. kabinetā), Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē.

Avots: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv