Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ziemassvētku laika dievkalpojumi

Ziemassvētku laika svarīgākie dievkalpojumi Aglonā, Bērzgalē, Peipiņos, Raģeļos un Rušonā 2013/2014.g.

24.decembris – otrdiena ZIEMASSVĒTKU VIGILIJA
7.00 — Aglonā Rīta sv.Mise, Dievmātes litānija
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise
18.00 – Rušonā Vigilijas sv.Mise
19.00 – Aglonā Adventa dziesmas un dalīšanās ar oblātēm
20.00 — Aglonā Betlēmes pasvētīšana, Pusnakts sv.Mise

+25.decembris – trešdiena ZIEMASSVĒTKI
JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS LIELIE SVĒTKI

8.00 – Bērzgalē Rītausmas sv.Mise
10.00 – Raģeļos Rītausmas sv.Mise
10.00 – Aglonā Dienas sv.Mise
12.00 – Peipiņos Dienas sv.Mise
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

26.decembris – ceturtdiena OTRIE ZIEMASSVĒTKI
SV.STEFANS,PIRMAIS BAZNĪCAS MOCEKLIS

9.30 – Bērzgalē Dienas sv.Mise
10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise,
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

27.decembris – piektdiena SV. APUSTULIS JĀNIS
7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise, vīna un sulu pasvētīšana
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise, vīna un sulu pasvētīšana
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, vīna un sulu pasvētīšana

28.decembris – sestdiena SVĒTO NEVAINĪGO BĒRNIŅU MOCEKĻU SVĒTKI
7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

+29.decembris – Svētdiena SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA SVĒTKI
ZIEMSVĒTKU OKTĀVAS SESTĀ DIENA

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise, svētība ģimenēm
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, svētība ģimenēm, Dievmātes litānija

31.decembris – otrdiena
ZIEMASSVĒTKU OKTĀVAS SEPTĪTĀ DIENA

7.00 — Aglonā Rīta sv.Mise
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise
19.00 — Aglonā Vakara /Vecgada/ sv.Mise, Dievmātes litānija, himna „Dievs, mēs Tevi slavējam” par nodzīvoto 2013.gadu
24.00 – Aglonā Jaungada zvani, himna „Nāc, Svētais Gars, Radītāj”
Jaunā 2014.gada sākuma pusnakts sv.Mise

+1. janvāris – trešdiena
VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES LIELIE SVĒTKI

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise, Svētais Dievs
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

+5.janvāris – Svētdiena
9.30– Bērzgalē Dienas sv.Mise
11.00 – Rušonā Dienas sv.Mise
10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise,

KUNGA PARĀDĪŠANĀS LIELIE SVĒTKI
19.00 – Aglonā Svētku vigilijas dievkalpojums,
pēc sv Mises Triju Ķēniņu dienas ūdens pasvētīšana

+6.janvāris – pirmdiena
10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise, zelta, vīraka, krīta pasvētīšana
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise, zelta, vīraka, krīta pasvētīšana
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

+12. janvāris – Svētdiena
KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise
10.00 – Raģeļos Dienas sv.Mise
12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise
12.00 – Peipiņos Dienas sv.Mise
19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv