Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ziemassvētku laika svarīgākie dievkalpojumi Aglonā, Bērzgalē, Peipiņos, Raģeļos un Rušonā 2012./13.g.

Svētvakars… baltā pasaule…

24.decembris – pirmdiena        ZIEMASSVĒTKU VIGILIJA

  7.00Aglonā  Rīta sv.Mise, Dievmātes litānija

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

18.00 – Rušonā Vigilijas sv.Mise

19.00Aglonā  Adventa dziesmas un dalīšanās ar oblātēm

20.00Aglonā  Betlēmes pasvētīšana, Pusnakts sv.Mise

 

+25.decembris – otrdiena         ZIEMASSVĒTKI

JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS LIELIE SVĒTKI

            8.00 – Bērzgalē Rītausmas sv.Mise

10.00 – Raģeļos Rītausmas sv.Mise

10.00 – Aglonā Dienas sv.Mise

12.00 – Peipiņos Dienas sv.Mise

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

 

26.decembris – trešdiena      OTRIE ZIEMASSVĒTKI

SV.STEFANS,PIRMAIS BAZNĪCAS MOCEKLIS

9.30 – Bērzgalē Dienas sv.Mise

10.00 – Aglonā Dienas sv.Mise

12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise,

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

 

27.decembris – ceturtdiena

SV. APUSTULIS JĀNIS

 7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise, vīna un sulu pasvētīšana

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise, vīna un sulu pasvētīšana

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, vīna un sulu pasvētīšana

 

28.decembris – piektdiena

SVĒTO NEVAINĪGO BĒRNIŅU MOCEKĻU SVĒTKI

 

  7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

 

29.decembris – sestdiena

ZIEMSVĒTKU OKTĀVAS PIEKTĀ DIENA

  7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

 

 

+30.decembris – svētdiena

SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA SVĒTKI

ZIEMSVĒTKU OKTĀVAS SESTĀ DIENA

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise, svētība ģimenēm

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, svētība ģimenēm, Dievmātes litānija

 

 

31.decembris – pirmdiena

ZIEMASSVĒTKU OKTĀVAS SEPTĪTĀ DIENA

  7.00 — Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

19.00 — Aglonā Vakara /Vecgada/ sv.Mise, Dievmātes litānija,

himna „Dievs, mēs Tevi slavējam” par nodzīvoto 2012.gadu

24.00 – Aglonā Jaungada zvani, himna „Nāc, Svētais Gars, Radītāj

Jaunā 2013.gada sākuma pusnakts sv.Mise

 

+1. janvāris – otrdiena

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES LIELIE SVĒTKI

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise, Svētais Dievs

12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

 

 

5.janvāris – sestdiena

  7.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

 

KUNGA PARĀDĪŠANĀS LIELIE SVĒTKI

19.00 – Aglonā Svētku vigilijas dievkalpojums,

pēc sv Mises Triju Ķēniņu dienas ūdens pasvētīšana

 

+6.janvāris – svētdiena

            9.30– Bērzgalē Rītausmas sv.Mise

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise, zelta, vīraka, krīta pasvētīšana

11.00 – Rušonā sv.Mise

12.00 – Aglonā Dienas sv.Mise, zelta, vīraka, krīta pasvētīšana

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

 

+13. janvāris – SVĒTDIENA

KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI

10.00 – Aglonā Rīta sv.Mise

10.00 – Raģeļos Dienas sv.Mise

12.00 Aglonā Dienas sv.Mise

12.00 – Peipiņos Dienas sv.Mise

19.00 – Aglonā Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija