Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ziemassvētku pārsteigumi

26.decembra vakarā Aglonas novada Kultūras centrā norisinājās vēl viens skaists Ziemassvētku pasākums – koncerts “Atver sirdi un dvēseli!”.  Decembrī pieņemts ne tikai posties svētkiem un gādāt par dāvanām saviem tuvajiem, bet arī veikt dažādas  labdarības akcijas, tādā veidā palīdzot līdzcilvēkiem.

Tādu palīdzību un atbalstu Aglonas novada talantīgiem bērniem  sniedza mūsu pasākuma viešņa, Latgales partijas pārstāve Janīna Kursīte, sarūpējot mūzikas instrumentus Aglonas bazilikas Kora skolai. Jāpiebilst, ka pagājušā gada nogalē viņa arī apciemoja novadu, atveda Ziemassvētku dāvanas audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. Tad arī tika noskaidrots, ka bērniem ir nepieciešami dažādi mūzikas instrumenti, lai attīstītu bērnu talantus. Aglonas bazilikas Kora skolai tika pasniegti mūzikas instrumenti – kokles, ģitāras, sintezators, kā arī tuvākajā laikā tiks atvests akordeons. Dažus mūzikas instrumentus nodos audžu ģimenēm un daudzbērnu dziedošām ģimenēm, kur bērni apmeklē nodarbības  Kora skolā, bet vēl ļoti grib apgūt arī  ģitārspēli un akordeonu.
Aglonas novada domes un Kora skolas vadības vārdā, izsakām lielu paldies par ieinteresētību, par atsaucību un sniegto atbalstu.
Pasākuma turpinājumā  savus priekšnesumus agloniešiem sniedza Krāslavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” (vad. Rita Andrejeva). Programmā skanēja skaistas Ziemassvētku melodijas, sirsnīgas dziesmas un dzejas rindas. Koncertā piedalījās arī jauniešu pāris, kas demonstrēja modernās dejas. Fotogalerija.

Atskatoties uz aizvadīto pasākumu,  gribas pieminēt šīs rindas:

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

Informāciju un foto sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv