Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Zināmi konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” uzvarētāji

Otro gadu pašvaldība rīko konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, kurā  varēja piedalīties juridiskas un fiziskas personas ar Ziemassvētkiem noformētām uzņēmumu un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju fasādēm, pagalmiem. 

Noformējumi tika vērtēti 3 kategorijās: privātmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju un  uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums. Par labāko atzīstams objekts, kura noformējums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu. Pirmo trīs vietu ieguvējiem (katrā no trim kategorijām) tiks piešķirtas atzinības naudas izteiksmē: I vietai – 100 EUR, II vietai – 50 EUR, III vietai – 25 EUR.
6. janvārī Aglonas novada žūrijas komisija veica pieteikto objektu apsekošanu, noformējuma izvērtēšanu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika apstiprināti konkursa nolikumā. Šogad tika reģistrēti 11 pieteikumi.

Pašvaldības konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” rezultāti:
 Privātmāju kategorija

Punkti Vieta Balva
1. Skaidra Mežiniece 238 I 100 EUR
2. Aija Daukšte 222 II 50 EUR
3. Dace Aleksejeva 217 III 25 EUR
4. Kaspars Pīnups Veicināšanas balva
5. Arturs Vucāns Veicināšanas balva

Daudzstāvu dzīvojamo māju kategorija
Punkti Vieta Balva
1. Māra Matisāne 235 I 100 EUR
Uzņēmums un sabiedrisko ēku kategorija
Punkti Vieta Balva
1. Viesu māja “Mežinieku mājas” 228 I 100 EUR
2. SIA “Aglonas Cakuli” 224 II 50 EUR
3. Aglonas bazilikas draudze 221 III 25 EUR
4. Kristus Karaļa Kalns Veicināšanas balva
5. Aglonas vidusskola Veicināšanas balva
Privātmāju kategorijā piedalījās pieci Aglonas pagasta iedzīvotāji. Žūrijas komisija izvērtēja redzēto. Vislielāko estētisko baudu radīja privātmājas “Malvīne” saimnieku- Mežinieku ģimenes- izdoma un ieguldītais darbs. Pagalms pārvērtās par pasaku ainavu, brīnumu meža ieskautu. Ēkas izgaismotas ar virtenēm, celiņi- ar lukturīšiem. Uzmanības centrā vērienīga kompozīcija ar aļņiem, kas ved dāvanas  kamanās. Viss pagalms noformēts vienotā stilā. Ik mazākā detaļa pārdomāta ar lielu rūpību un vērību.
Aijas Daukštes ģimenes mājas priekšpagalms ir labi redzams no ceļa. Garāmbraucējus priecē kompozīcija – izgaismota ēka, tūja, salavecis, alnis ar izrotātu egli kamanās. Ģimene ieguldījusi lielu darbu, veidojot aļņa figūru no sūnām. Īpaši skaisti to vērot vakarā, kad uz baltā sniega fona izceļas izgaismotā kompozīcija.
Aleksejevu ģimenes mājas pagalms izrotāts, pievēršot uzmanību detaļām. Mājas un saimniecības ēkas fasāde izgaismotas ar elektriskām virtenēm. Pagalma rotāšanai izmantotas gan elektriskās virtenes, gan sveces, gan lāzers. Daudz uzmanības saimnieki veltīja detaļām- smalki akcenti katrā pagalma daļā, kas veidoja īpašu romantisku noskaņu pagalma un mājas kopskatam.
Kaspara Pīnupa ģimenes mājas kopskats stipri atšķīrās no apkārtējām mājām: šeit bija izrotātas palodzes ar svecēm, mājas priekšā neliels koks ar uguntiņām, bet galvenais akcents- izgaismots sienas dekors ar latviešu tautas rakstiem. Žūrijas komisija vienojās, ka māja ir moderni un gaumīgi noformēta pēc minimālisma principiem.
Daudzstāvu dzīvojamo māju kategorijā pieteicās tikai Aglonas ciema Cirīšu ielas 2 mājas iedzīvotāji.  Mājas priekšpagalmu ar eglīti izgaismo lāzers, daudzviet saliktas degošas sveces, arī  logi izrotāti. Ieejas kāpņu telpās izrotātas ar uguntiņām. Iedzīvotāji ir domājuši ne tikai par pagalma noformējumu atbilstoši svētkiem, bet šogad tika īpaši izrotātas arī mājas kāpņu telpas, kas rod svētku noskaņu visiem mājas iemītniekiem un arī ciemiņiem.
Apkopojot konkursa rezultātus, kategorijā uzņēmums un sabiedriskās ēkas par laureātu atzīta viesu māja “Mežinieku mājas”. Zemnieku saimniecības teritorija ir diezgan liela, tur atrodas dažādas ēkas, bet saimniekiem izdevās izveidot svētku atmosfēru: visi objekti izgaismoti, veidotas kompozīcijas vienā stilā. Vasarā vienā no laukumiem darbojas ūdens strūklaka. Tagad tā ir pārveidota par spožu egli ar skrejošām uguntiņām. Tas ir lielisks elements kopējā svētku noformējumā.
SIA “Aglonas Cakuli” īpašnieki, Cakulu ģimene, izrotāja viesu mājas teritoriju: āra virtenes apņem māju, logos mirdz sveces. Īpašu svētku noskaņu radīja vairākas kompozīcijas ar eglīti un svečturiem iekšpagalmā.  Paši izgatavoja sveces, pievērsās detaļām, lai radītu vienotu koptēlu.
Aglonas bazilikas draudze pievērsās bazilikas teritorijas noformēšanai, izmantojot elektriskās virtenes, dekoratīvos elementus, kas aizstāj dzīvo eglīšu izmantošanu. Izrotāts tika iekšpagalms, Jaunavas Marijas altārs, kolonnas, veidotas kompozīcijas  pie sānu durvīm. Rotājumos dominē neitrālas krāsas, kas izceļ Aglonas bazilikas majestāti. Tiešām, nekas nevar izgaismot ar sniegu pārklātu laukumu tā, kā to var izdarīt Ziemassvētku gaismas.
Arī Kristus Karaļa Kalna daudzie objekti skaisti izrotāti ar uguntiņām, kas vakarpusē labi redzami garāmbraucējiem. Aglonas vidusskolas ēkas logi izrotāti ar sniega pārslām un jautriem rūķiem, pie dienesta viesnīcas sadegtas elektriskās virtenes.
Katrs saimnieks izpaudās pēc pašu gribas. Vieni ieguldīja lielākus naudas līdzekļus, citi vairāk pievērsās roku darbam. Galvenais, ka mūsu iedzīvotāji vēlas radīt svētku noskaņu, vairot skaistumu apkārt sev un glabā tautas  tradīcijas.
Žūrijas komisija  sirsnīgi pateicas iedzīvotājiem par piedalīšanos skaistajā konkursā un aicina nākamgad pievienoties konkursam arī citus iedzīvotājus, kuri rotā savus īpašumus svētkiem.
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv