Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Zivju fonda atbalsts zivsaimniecības attīstībai Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 12.07.2017.

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2017. gada 3.  marta lēmumu, apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu Nr.2.68  ”Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu, Saviņu un Kalvīša ezeros”, kas tika iesniegts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā  ”Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”" ar mērķi papildināt zivju resursus ar vienvasaras līdaku mazuļiem un veicināt zivsaimniecības attīstību Aglonas novada ezeros.


Galvenā projekta aktivitāte – līdaku mazuļu ielaišana Karašu (Šķeltovas pagasts), Saviņu (Grāveru pagasts) un Kalvīša (Grāveru pagasts) ezeros. Rezultātā šo ezeru zivju krājumi tiks papildināti ar 9300 zivju mazuļiem.

Projekta kopējās izmaksas 2801.99 EUR (ar PVN), Aglonas novada domes līdzfinansējums ir PVN izmaksas 21 % jeb 486.29 EUR no projekta kopējām izmaksām.

Tirgus izpētes rezultātā līdaku mazuļus piegādās SIA “Rūjas zivju audzētava”.  Visas projektā plānotās aktivitātes jārealizē līdz 2017. gada. 30. oktobrim.

Projekts tiks realizēts ar Lauku atbalsta dienesta www.lad.gov.lv , Valsts zivju fonda http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-zivju-fonds/  un Aglonas novada domes www.aglona.lv  atbalstu.

 

Informāciju iesniedza: Anita Podskočija, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv