Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Zivju fonda atbalsts zivsaimniecības attīstībai Aglonas novadā

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2015. gada 19. marta protokolu Nr. 162, apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu Nr.2.63 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros”. 

Projekts  tika iesniegts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā „ Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ar mērķi papildināt zivju resursus ar līdaku mazuļiem un veicināt zivsaimniecības attīstību Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros.

Galvenā projekta aktivitāte – līdaku mazuļu ielaišana Ilzas (Aglonas pagasts) un Saviņu (Grāveru pagasts) ezeros. Rezultātā šo ezeru zivju krājumi tiks papildināti ar 8000 zivju mazuļiem.

Projekta kopējās izmaksas 2710,40 EUR (ar PVN), Aglonas novada domes līdzfinansējums ir PVN izmaksas jeb 470,40 EUR no projekta kopējām izmaksām.

Tirgus izpētes rezultātā līdaku mazuļus piegādās SIA “Dāmas zivju audzētava”.

Visas projektā plānotās aktivitātes jārealizē līdz 2015. gada. 30. oktobrim.

Informāciju iesniedza: Anita Podskočija, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv