Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Zivju resursu pavairošana Aglonas novada ezeros

Aglonas novada dome turpina zivju resursu pavairošanu un atražošanu Aglonas novada ezeros. 2019. gadā Zivju fonda padomes 2019. gada 26. martā apstiprinātā projekta Nr. 1 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras un Cirīša ezeros” ietvaros Aglonas novada Aglonas pagasta Biešonu ezera zivju resursi papildināti ar 6000 vienvasaras līdaku mazuļiem (piegādātājs SIA “BMLV”), zivju ielaišana ūdenstilpē notika Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta uzraudzībā.

Projekts īstenots daļēji, jo izvēlētais piegādātājs līdz projekta īstenošanas beigām nav varējis nodrošināt projektā plānoto zivju daudzumu (27000 gab.). Piegādātājs informēja Aglonas novada domi, ka zivju nozvejas procesā tika konstatēts liels bojāgājušo zivju skaits un rezultātā pēc zivju atlases (atbalstāma līdaku mazuļu ielaišana līdz 30 g.) tika piegādāts mazāks vienvasaras līdaku mazuļu skaits.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1500,00 EUR, Zivju fonda finansējums – 1185,00 EUR, bet Aglonas novada domes līdzfinansējums – 315,00 EUR ( 21 %) no projekta kopējām izmaksām.

Projekta rezultātā veicināta rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas attīstība Aglonas  novadā, kā arī sekmēta iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanās.

Projekts tika realizēts ar Lauku atbalsta dienesta www.lad.gov.lv, Valsts zivju fonda http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-zivju-fonds/ un Aglonas novada domes www.aglona.lv atbalstu.

 

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv