Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par nodokļu parādu dzēšanu

Aglonas novada dome 2014. gada 26. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 25 §12, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, 26.panta 61. daļu, dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu personām saskaņā ar pievienoto pielikumu.

Pielikums