Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par nodokļu parādu dzēšanu

Saturs atjaunots: 29.10.2014.


Aglonas novada dome 2014.gada 28.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 7 § 27, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu -

dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu sekojošām mirušām personām: 

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads
Irina Ivanova 1932.
Valērijs Ivanovs 1961.
Uarijs Andrejevs 1942.
Tatjana Ivanova 1920.
Viktors Kairo 1943.
Janīna Kuzmina 1936.
Varvara Mihailova 1913
Ivans Prusaks 1936.
Peteris Bižāns 1924.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, 26.panta 61. daļu, nolemts – dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu sekojošām personām: 

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads
Ilmārs Čačs 1981.
Aleksandrs Stahovskis 1963.
Vladimirs Mihailovs 1965.
Grigorijs Nikitins 1967.