Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Interaktīvā karte

Interaktīvā karte izveidota Eiropas Sociālā fonda finansēta un Valsts kancelejas sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu administrēta  projekta “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/041) ietvaros. 100% no projekta izmaksām finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.