Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada centrālā bibliotēka

Saturs atjaunots: 5.03.2021.

Puķes- mūžības spogulis acumirklī, un grāmatas-
neiznīcīgā mantojuma glabātājas, laika, telpas un
brīvības simboli, ceturtās dimensijas ieīstenotājas.
Kas dzīvo grāmatu un puķu pasaulē, ar to klusuma
stunda ir saruna.
/Z.Mauriņa/

Adrese: Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas novads, LV 5304;
Tālrunis/fakss: 65324366;
e-pasts: biblioteka@aglona.lv

Bibliotēkas vadītāja: Dzintra Savitska
mob.tel. 26331897
e-pasts: dzintra.savitska@aglona.lv

Darba laiks:
Darbdienās: 10:00-18:00
Sestdiena: 10:00-16:00
Svētdiena: brīvdiena

Ārējās apkalpošanas punkts Saleniekos, SAC “Aglona”  lietotājus apkalpo 2x mēnesī,
katru otro trešdienu no plkst. 9:00 – 13:00.

Statistika uz 01.01.2021.
Lietotāju skaits 537
Apmeklējumu skaits 6463
Izsniegums 22102 vienības
Bibliotēkas krājums 19522 vienības.

Bibliotēkas virtuālais katalogs:
Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas) – http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx

Aglona ir nozīmīgs kultūrvēsturisks, tūrisma un katoļu garīgais centrs. Bibliotēka ieņem stabilu vietu pagasta dzīves apritē.
No 2009. gada 1. jūlijā, līdz ar Aglonas novada izveidošanos, Aglona ir novada centrs. Bibliotēkai ir paplašinājusies ari bibliotekārās apkalpošanas teritorija. Aglonas novada centrālās bibliotēkas loma informācijā, izglītībā, kultūras norisēs tikai pieaug. Priecājamies par padarīto un rūpējamies, lai bibliotēkā investētie līdzekļi attaisnotos, lai pieaugtu nepieciešamās literatūras klāsts, lai bibliotēka spētu nodrošināt lietotājiem piekļuvi nepieciešamai informācijai.
Bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki. Bibliotēkā ir abonoments, lasītava, bērnu literatūras nodaļa, lietotājiem pieejami 6 datori.
Par norisēm bibliotēkā informējam iedzīvotājus novada informatīvajā izdevumā “Aglonas Novada Vēstis” un Aglonas novada domes mājas lapā http://www.aglona.lv/ .

Bibliotēka sniedz:

 • uzziņas un SBA pakalpojumus

Bibliotēkā ir pieejami:

 • periodiskie izdevumi bērniem un pieaugušajiem (27 nosaukumu žurnāli un 4 nosaukumu laikraksti);
 • elektroniskās datu bāzes Letonika, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko, izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi- grāmatu elektroniskais katalogs no 2004.g.Informācija par krājumu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā no 1999.gada.
 • materiāli par Eiropas Savienību;
 • novadpētniecības  materiāli;
 • tematiskās mapes ( mājturība, dārzkopība, spēles u.c.).

Esiet laipni aicināti un gaidīti Aglonas novada centrālajā bibliotēkā!

Aglonas novada centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi:

 1. Teksta izdruka, melnbalta – 0.07 EUR 1 lapa
 2. Attēla izdruka, melnbalta – 0.14 EUR 1 lapa
 3. Teksta izdruka, krāsaina – 0.14 EUR 1 lapa
 4. Attēla izdruka, krāsaina – 0.43 EUR 1 lapa
 5. Skenēšana un izprintēšana melnbalta – 0.36 EUR 1 lapa
 6. Skenēšana un izprintēšana krāsaina – 0.64 EUR 1 lapa
 7. Brošēšana ar spirāli (A4) – 0.78 EUR līdz 50 lpp.
 8. Brošēšana ar spirāli (A4) – 1.49 EUR līdz 100 lpp.
 9. Brošēšana ar spirāli (A4) – 1.55 EUR no 100 līdz 200 lpp.
 10. Faksa nosūtīšana Latvijas robežās – 0.14 EUR 1 lapa
 11. Faksa nosūtīšana uz ārzemēm – 0.36 EUR 1 lapa
 12. Faksa saņemšana – 0.07 EUR 1 lapa
 13. Soda nauda par bibliotēkā laikā nenodotajām grāmatām(pamatojoties uz Bibliotēku likuma 16. p.7 apakšp.) – 0.01 EUR par 1 grāmatu dienā
 14. Ierakstīšana CD – ROM, CD – ROM RV, noņemamā diskā(ieraksta bibliotēkas darbinieks) – 0.43 EUR
 15. Skenēšana (skenē bibliotēkas darbinieks) – 0.07 EUR 1 lapa
 16. Kopēšana (A4 lapa no vienas puses) – 0.07 EUR 1 lapa
 17. Kopēšana (A3 lapa no vienas puses) – 0.10 EUR 1 lapa