Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveru bibliotēka

Saturs atjaunots: 6.02.2020.

Adrese: Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655
Tālr.: 28667272
E-pasts: raisa.bizane@aglona.lv

Bibliotēkas vadītāja: Raisa Bižāne
Darba laiks: 8.00 – 16.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

Statistika uz 01.01.2020.
Lietotāju skaits 175
Apmeklējumu skaits 1626
Izsniegums 3500 vienības
Bibliotēkas krājums 4423 vienības

Bibliotēkas virtuālais katalogs:
Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas) – http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Grāveru pagasta iedzīvotāju bibliotekāro, informatīvo apkalpošanu. Grāveru bibliotēkas misija – būt par centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, atbalsot visu vecuma iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību, interešu izglītību, kā arī apzināt kultūras mantojumu ar literatūras, vēstures un dzejas palīdzību. Ir svarīgi ar krājumā iekļautajiem materiāliem, elektroniskajiem resursiem, tehnoloģiju iespējām veidot informācijas un kultūrvides telpu. Organizē literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, izstādes. Sadarbības partneri: pamatskola, kultūras nams, feldšeru-vecmāšu punkts, kā arī Grāveru Erceņgela Mihaila pareizticīgo draudze. Lietotāju vajadzībām ir 10 datori ar interneta pieslēgumu, arī bezvadu. To var izmantot arī tad, kad bibliotēka slēgta. Ir pieejama krāsu multifunkcionālā iekārta ar printeri un kopētāju, skeneri. Par maksu bibliotēkā ir tikai printēšana un kopēšana, pārējie pakalpojumi bezmaksas.

Par norisēm bibliotēkā informējam iedzīvotājus vietējā novada informatīvajā izdevumā “Aglonas Novada Vēstis” un Aglonas novada domes mājas lapā http://www.aglona.lv/ .

Bibliotēka sniedz:

 • uzziņas un SBA pakalpojumus

Bibliotēkā ir pieejami:

 • periodiskie izdevumi bērniem un pieaugušajiem (2 nosaukumu žurnāli un 5 nosaukumu laikraksti);
 • elektroniskās datu bāzes Letonika, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka – vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko, izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi:
 • materiāli par Eiropas Savienību;
 • novadpētniecības materiāli
 • tematiskās mapes (labu apetīti, radošās idejas, slavenie cilvēki u.c.).

Cienījamie apmeklētāji!

Jūs esat laipni gaidīti Grāveru pagasta bibliotēkā!

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS