Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Grāveru bibliotēka

Saturs atjaunots: 9.02.2021.

Adrese: Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655
Tālr.: 28667272
E-pasts: raisa.bizane@aglona.lv

Bibliotēkas vadītāja: Raisa Bižāne
Darba laiks: 8.00 – 16.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

Statistika uz 01.01.2021.
Lietotāju skaits 149
Apmeklējumu skaits 1285
Izsniegums 3992 vienības
Bibliotēkas krājums 4354vienības

Bibliotēkas virtuālais katalogs:
Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas) – http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Grāveru pagasta iedzīvotāju bibliotekāro, informatīvo apkalpošanu. Grāveru bibliotēkas misija – būt par centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, atbalsot visu vecuma iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību, interešu izglītību, kā arī apzināt kultūras mantojumu ar literatūras, vēstures un dzejas palīdzību. Ir svarīgi ar krājumā iekļautajiem materiāliem, elektroniskajiem resursiem, tehnoloģiju iespējām veidot informācijas un kultūrvides telpu. Organizē literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, izstādes. Sadarbības partneri: pamatskola, kultūras nams, feldšeru-vecmāšu punkts, kā arī Grāveru Erceņgela Mihaila pareizticīgo draudze. Lietotāju vajadzībām ir 10 datori ar interneta pieslēgumu, arī bezvadu. To var izmantot arī tad, kad bibliotēka slēgta. Ir pieejama krāsu multifunkcionālā iekārta ar printeri un kopētāju, skeneri. Par maksu bibliotēkā ir tikai printēšana un kopēšana, pārējie pakalpojumi bezmaksas.

Par norisēm bibliotēkā informējam iedzīvotājus vietējā novada informatīvajā izdevumā “Aglonas Novada Vēstis” un Aglonas novada domes mājas lapā http://www.aglona.lv/ .

Bibliotēka sniedz:

  • uzziņas un SBA pakalpojumus

Bibliotēkā ir pieejami:

  • periodiskie izdevumi bērniem un pieaugušajiem (2 nosaukumu žurnāli un 5 nosaukumu laikraksti);
  • elektroniskās datu bāzes Letonika, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka – vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko, izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi:
  • materiāli par Eiropas Savienību;
  • novadpētniecības materiāli
  • tematiskās mapes (labu apetīti, radošās idejas, slavenie cilvēki u.c.).

Cienījamie apmeklētāji!

Jūs esat laipni gaidīti Grāveru pagasta bibliotēkā!