Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kastuļinas bibliotēka

Saturs atjaunots: 8.03.2021.

Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēka

Kastuļinas pagasta bibliotēka

Grāmata ir piemineklis mūžībā aizgājušam domātājam…
/ V.Devenants/

Adrese: Ilzas iela 19, c. Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685
Tālrunis: 29234550
e-pasts: ausma.saratova@aglona.lv

Bibliotēkas vadītāja: Ausma Saratova

Darba laiks:
P. 13.00 – 17.00
O. 8.00 – 10.00, 13.00 – 17.00
T. 8.00 – 12.00, 15.00 – 17.00
C. 8.00 – 10.00, 13.00 – 17.00
P. 8.00 – 12.00, 15.00 – 17.00

Statistika uz 01. 01. 2021.

Lietotāji :   159
Apmeklējums: 2065
Izsniegums: 3267
Krājums: 3917

Kastuļinas bibliotēka ir pašvaldības kultūras un informācijas centrs, kur katram ir iespēja gūt vajadzīgo informāciju, paplašināt savu redzesloku.

Bibliotēka apkalpo gan pieaugušos, gan bērnus. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas pagasta pārvalde, Priežmalas pamatskola, kultūras nams, FVMP, VSAC „Latgale”, pasts. Bibliotēku finansē Aglonas novada dome. Bibliotēka atrodas Priežmales centrā vienā ēkā ar pagasta padomi, tautas namu.

Bibliotēka piedāvā:

 • uzziņu literatūru;
 • nozaru un daiļliteratūras krājumu;
 • literatūru bērniem;
 • preses izdevumus;
 • materiālus par Eiropas Savienību;
 • novadpētniecības materiālus;
 • elektroniskās datubāzes: Letonika; Lursoft Laikrakstu bibliotēka;
 • filmu skatīšanos portālu www.filmas.lv;
 • e- pakalpojumus, bezvadu internetu;
 • starpbibliotēku abonementu (SBA);
 • ekskursijas novadpētniecības ekspozīcijas zālē.

Kopš 2010. gada bibliotēka piedalās VKKF kultūras programmas ”Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija” projektu konkursā un gūst atbalstu.

Bibliotēkas tehniskais aprīkojums:

Lietotājiem pieejami 5 datori: 4-apmeklētājiem, 1-bibliotekārei, ir multifunkcionālā iekārta.

Informāciju par norisēm  bibliotēkā var atrast izdevumā „Aglonas Novada Vēstis”, laikrakstā „Ezerzeme”, Aglonas novada domes mājaslapā http://www.aglona.lv; kā arī interneta vietnēs: www.preilubiblioteka.lv, www.biblioteka.lv

Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Priežmalas pamatskolas skolēni un skolotāji, pensionāri, jaunieši un studenti, pagasta iestādēs un uzņēmumos strādājošie, bezdarbnieki.

                            Esiet laipni gaidīti mūsu bibliotēkā !