Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kastuļinas bibliotēka

Saturs atjaunots: 25.02.2020.

Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēka

Kastuļinas pagasta bibliotēka

Grāmata ir piemineklis mūžībā aizgājušam domātājam…
/ V.Devenants/

Adrese: Ilzas iela 19, c. Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685
Tālrunis: 29234550
e-pasts: ausma.saratova@aglona.lv

Bibliotēkas vadītāja: Ausma Saratova

Darba laiks:
P. 13.00 – 17.00
O. 8.00 – 10.00, 13.00 – 17.00
T. 8.00 – 12.00, 15.00 – 17.00
C. 8.00 – 10.00, 13.00 – 17.00
P. 8.00 – 12.00, 15.00 – 17.00

Statistika uz 01. 01. 2020.

Lietotāji :   178
Apmeklējums: 2924
Izsniegums: 3736
Krājums: 3765

Kastuļinas bibliotēka ir pašvaldības kultūras un informācijas centrs, kur katram ir iespēja gūt vajadzīgo informāciju, paplašināt savu redzesloku.

Bibliotēka apkalpo gan pieaugušos, gan bērnus. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas pagasta pārvalde, Priežmalas pamatskola, kultūras nams, FVMP, VSAC „Latgale”, pasts. Bibliotēku finansē Aglonas novada dome. Bibliotēka atrodas Priežmales centrā vienā ēkā ar pagasta padomi, tautas namu.

Bibliotēka piedāvā:

 • uzziņu literatūru;
 • nozaru un daiļliteratūras krājumu;
 • literatūru bērniem;
 • preses izdevumus;
 • materiālus par Eiropas Savienību;
 • novadpētniecības materiālus;
 • elektroniskās datubāzes: Letonika; Lursoft Laikrakstu bibliotēka;
 • filmu skatīšanos portālu www.filmas.lv;
 • e- pakalpojumus, bezvadu internetu;
 • starpbibliotēku abonementu (SBA);
 • ekskursijas novadpētniecības ekspozīcijas zālē.

Kopš 2010. gada bibliotēka piedalās VKKF kultūras programmas ”Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija” projektu konkursā un gūst atbalstu.

Bibliotēkas tehniskais aprīkojums:

Lietotājiem pieejami 5 datori: 4-apmeklētājiem, 1-bibliotekārei, ir multifunkcionālā iekārta.

Informāciju par norisēm  bibliotēkā var atrast izdevumā „Aglonas Novada Vēstis”, laikrakstā „Ezerzeme”, Aglonas novada domes mājaslapā http://www.aglona.lv; kā arī interneta vietnēs: www.preilubiblioteka.lv, www.biblioteka.lv

Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Priežmalas pamatskolas skolēni un skolotāji, pensionāri, jaunieši un studenti, pagasta iestādēs un uzņēmumos strādājošie, bezdarbnieki.

                            Esiet laipni gaidīti mūsu bibliotēkā !

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS