Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas bibliotēka

Saturs atjaunots: 26.01.2018.

Adrese: Šķeltovas pagasts, Aglonas novads,  LV-5653

Bibliotēkas vadītāja: Ļena Afanasjeva
e-pasts: lena.afanasjeva@aglona.lv

Darba laiks: 8.00-16.00

Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

Statistika uz 01.01.2018.
Lietotāju skaits 116
Apmeklētāju skaits 1658
Izsniegums 2975 vienības
Bibliotēkas krājums 3137 vienības

Bibliotēka apkopojusi novadpētniecības materiālus: mapes, fotoalbumus, kultūrvēsturiskos eksponātus.

Bibliotēkas virtuālais katalogs:
Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs ( Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas)- http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx

Bibliotēka ir Šķeltovas pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu. Tās durvis atvērtas ikvienam pagasta iedzīvotājam vai citam interesentam. Saskaņā ar valsts Bibliotēku likumu tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā kā vietējās nozīmes bibliotēka.

Bibliotēkai ir nozīmīga vieta pagasta dzīvē, kur var ienākt jebkurš pagasta iedzīvotājs ne tikai meklēt vajadzīgo informāciju, bet arī izrunāt savu sāpi, dalīties priekā utt.

Bibliotēkā strādā 1 darbinieks, ir grāmatu abonements, bērnu literatūras stūrītis, lietotājiem pieejami 4 datori. Bibliotēka apkopojusi novadpētniecības materiālus: mapes; fotoalbumus; kultūrvēsturiskos eksponātus.

Par norisēm bibliotēkā informējam iedzīvotājus vietējā  pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Aglonas Novada Vēstis”, Aglonas novada domes mājaslapā http://www.aglona.lv/ un Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikrakstā „Ezerzeme”.

Bibliotēka piedāvā:
• Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās;
• Uz vietas lasīšanai pieejami 3 laikrakstu izdevumi un 14 žurnāli;
• Grāmatu un tematiskās izstādes;
• Elektroniskās datu bāzes: Letonika; Lursoft Laikrakstu bibliotēka
• Datoru izmantošana un internets;
• Bezvadu internets
• Filmu skatīšanās- portālā www.filmas.lv
• Starpbibliotēku abonenta (SBA) pakalpojumi;
• Konsultāciju un uzziņu sniegšana.

Cienījamie apmeklētāji!
Esiet laipni aicināti Šķeltovas pagasta bibliotēkā!