Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas bibliotēka

Saturs atjaunots: 8.05.2019.

 

Adrese: Šķeltovas pagasts, Aglonas novads,  LV-5653

Bibliotēkas vadītāja: Ļena Afanasjeva
e-pasts: lena.afanasjeva@aglona.lv

Darba laiks: 8.00-16.00

Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

Statistika uz 01.01.2019.
Lietotāju skaits 118
Apmeklētāju skaits 1846
Izsniegums 2717 vienības
Bibliotēkas krājums 3556 vienības

Bibliotēka apkopojusi novadpētniecības materiālus: mapes, fotoalbumus, kultūrvēsturiskos eksponātus.

Bibliotēkas virtuālais katalogs:
Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs ( Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas)- http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx

Bibliotēka ir Šķeltovas pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu. Tās durvis atvērtas ikvienam pagasta iedzīvotājam vai citam interesentam. Saskaņā ar valsts Bibliotēku likumu tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā kā vietējās nozīmes bibliotēka.

Bibliotēkai ir nozīmīga vieta pagasta dzīvē, kur var ienākt jebkurš pagasta iedzīvotājs ne tikai meklēt vajadzīgo informāciju, bet arī izrunāt savu sāpi, dalīties priekā utt.

Bibliotēkā strādā 1 darbinieks, ir grāmatu abonements, bērnu literatūras stūrītis, lietotājiem pieejami 4 datori. Bibliotēka apkopojusi novadpētniecības materiālus: mapes, fotoalbumus, kultūrvēsturiskos eksponātus.

Par norisēm bibliotēkā informējam iedzīvotājus vietējā  pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Aglonas Novada Vēstis”, Aglonas novada domes mājaslapā http://www.aglona.lv/ un Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikrakstā „Ezerzeme”.

Bibliotēka piedāvā:
• Grāmatu un periodikas izsniegšanu lasīšanai mājās;
• Uz vietas lasīšanai pieejami 3 laikrakstu izdevumi un 14 žurnāli;
• Grāmatu un tematiskās izstādes;
• Elektroniskās datu bāzes: Letonika; Lursoft Laikrakstu bibliotēka;
• Datoru izmantošanu;
• Bezvadu internetu;
• Filmu skatīšanos portālā www.filmas.lv
• Starpbibliotēku abonenta (SBA) pakalpojumus;
• Konsultāciju un uzziņu sniegšanu.

Cienījamie apmeklētāji!
Esiet laipni aicināti Šķeltovas pagasta bibliotēkā!

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS