Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skola

Saturs atjaunots: 7.02.2018.

Aglonas bazilikas Kora skolā

Ciriša iela 8
Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālr.: + 371 26 596 244
e-mail: aks@aglonasbazilika.lv
Skolas direktore: Ieva Lazdāne
2017./18.māc. gadā Aglonas bazilikas Kora skolā mācās 58 izglītojamie un strādā 9 skolotāji:

  • Jacinta Ciganoviča – klavieres, ērģeles;
  • Lidija Grauze – klavieres;
  • Juta Kondavniece – bērna kopšanas atvaļinājumā;
  • Ieva Lazdāne – diriģēšana;
  • Irēna Ļeonova – koris, dziedāšana;
  • Antoņina Mihailova – klavieres;
  • Iveta Soldāne – solfedžo, dziedāšana;
  • m. Daniela – ticības mācība;
  • Inga Agloniete – 2.-3.kl.koris,1.kl.ansamblis, dziedāšana, kokles ansamblis;
  • Sanita Bernāne – kori, klavieres, dziedāšana.

Aglonas bazilikas Koras skolas materiāli lejuplādēšanai

Ai, Aglyunas Mameņa, paleidzi augt,
Dūd izplaukt kai zīdeņam, gōdeibā Tovā!

 

Aglonas bazilikas Kora skola dibināta 1992. g  rudenī. Skolai ir divi dibinātāji – Aglonas bazilika un Preiļu rajona padome.  2009.g. rudenī  likvidējoties Preiļu rajona padomei, skolu pārņēma Aglonas novada pašvaldība.

Skolas audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu “Vokālā mūzika – Kora klase”(Izglītības programmas kods – 20V21206).

Apmācības ilgums 8 gadi.

Viens no skolas pamatuzdevumiem ir apgūt un saglabāt katoļu Baznīcas latgaliskās dziedāšanas tradīcijas. Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi – līdzīgi kā tas ir Eiropas un pasaules lielākajos garīgajos centros ne tikai iegūst mūzikas pamatizglītību, bet arī dzied un spēlē ērģeles dievkalpojumos Aglonas bazilikā.

Skolā mācās bērni no Aglonas, Rušonas, Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas  pagastiem.

Audzēkņi ir daudzu Latvijas Jauno dziedātāju konkursu uzvarētāji. Skolas koris ir 3 Starptautisko koru konkursu laureāts, ieguvis Zelta diplomu IX Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu svētku  koru skates finālā A grupā, koncertējis  Ungārijā, Slovēnijā, Krievijā, Polijā, Itālijā, Lietuvā, Horvātijā.  Kopš 2004. gada skolas koris ir Vispasaules bērnu un jauniešu koru Federācijas PUERI CANTORES biedrs un regulāri piedalās   šīs organizācijas kongresos – festivālos, kuri ir notikuši Ķelnē(Vācija), Romā(Itālija), Krakovā(Polija),Stokholmā(Zviedrija), Granādā (Spānija).

Kopš 2001. gada,  bazilikas Baltajā zālē notiek Aglonas bazilikas Kora skolas organizētais Latvijas mūzikas skolu  Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”.

2008., 2009. gadā skola organizēja Latgales mūzikas skolu vispārējo  klavieru  festivālu “Baroks un ne  tikai…”.

Daudzi Kora  skolas absolventi turpina muzikālo izglītību Daugavpils  mūzikas vidusskolā, Latvijas Mūzikas Akadēmijā, Daugavpils Pedagoģiskās  universitātes mūzikas fakultātē.

Ir veikti Kora skolas kora un solistu(dziedātāju un ērģelnieku) skaņu ieraksti un izdota audio kasete un CD.

Aglonas bazilikas Kora skola ir vienīgā šāda veida mūzikas skola Latvijā.