Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC „Strops”

Saturs atjaunots: 6.03.2020.

Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”  

 

Kontaktinformācija:
Aglonas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “STROPS”

Vadītāja Māra Ušacka
e-pasts: mara.usacka@aglona.lv
Tālrunis: 29947906
Adrese:
Daugavpils  iela 8, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304

STROPS Aktivitātes

 

Centra darbības mērķis ir nodrošināt alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem, bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot bērnu un jauniešu sociālo prasmju attīstību, izglītošanos un brīvā laika pavadīšanas iespējas, bērnu uzraudzīšanu un brīvā laika pavadīšanu drošā un attīstību veicinošā vidē.

Centra darbības pamatvirzieni:

 1. radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai un fiziskai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, atpūtas organizēšanai;
 2. veicināt pašapziņas celšanu un sabiedrisko aktivitāti, īstenojot dažādas neformālās izglītības programmas;
 3. pilnveidot saturīgas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Aglonā.

Centra uzdevumi:

 1. sekmēt darbu ar bērniem un jauniešiem, veicot izglītojošu un audzinošu darbību harmoniskas personības veidošanā;
 2. organizēt aktivitātes bērniem un jauniešiem, ņemot vērā mērķauditorijas intereses un pieprasījumu;
 3. iespēju robežās iesaistīt Centra darbībā bērnus un jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem;
 4. izstrādāt projektus darbam ar bērniem un jauniešiem, piesaistot papildu finansējumu;
 5. veicināt sadarbību ar izglītības, sporta un kultūras iestādēm, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām;
 6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
 7. koordinēt valsts finansēto interešu izglītību novadā.

Mēs piedāvājam:

  • nodarbības (Popgrupa, Improvizāciju teātris, Joga, Dejotprieks),
  • radošās darbnīcas (Radītprieks, Skaties un Dari, Šūtie draudziņi),
  • brīvā laika pavadīšanas iespējas,
  • interneta lietošanas iespējas,
  • „Tūrisma resursu punkta” izmantošanu,
  • “Jauno māmiņu resursu punkta” izmantošanu,
  • „Spēļu bibliotēkas” lietošanu,
  • jauniešu istabu “Šūna”.

Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs – video

STROPS materiāli lejupielādei

Atskatoties uz paveikto 2013.

Mēs atrodamies:

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS