Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC „Strops”

Saturs atjaunots: 2.07.2018.

Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops” 

 

Kontaktinformācija:
Aglonas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “STROPS”

Vadītāja Māra Ušacka
e-pasts: mara.usacka@aglona.lv
Tālrunis: 29947906
Adrese:
Daugavpils  iela 8, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304

Interešu izglītības nodarbības 2018. gadā

Darba laiks apmeklētājiem darba dienās no plkst. 12.00 līdz 20.00
Skolēnu brīvlaikos centrs strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
Nodarbība
Diena
Laiks
Vecuma grupa
Radītprieks
Pirmdiena
14:00
Visi interesenti
Šūtie draudziņi
Otrdiena
14:00
Visi interesenti
Popgrupa
Otrdiena
16:30
7.-12. kl.
Improvizācijas teātris
Trešdiena
15:30
Visi interesenti
Tautu dejas pirmsskolas vecuma bērniem (4-7 gadi)
Piektdiena
18:00
Visi interesenti
Skaties un dari
Ceturtdiena
14:00
Visi interesenti
Dejotprieks
Otrdiena
14:30
Visi interesenti

STROPS Aktivitātes jūlijā – 2018.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem, bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot bērnu un jauniešu sociālo prasmju attīstību, izglītošanos un brīvā laika pavadīšanas iespējas, bērnu uzraudzīšanu un brīvā laika pavadīšanu drošā un attīstību veicinošā vidē.

Centra darbības pamatvirzieni:

 1. radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai un fiziskai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, atpūtas organizēšanai;
 2. veicināt pašapziņas celšanu un sabiedrisko aktivitāti, īstenojot dažādas neformālās izglītības programmas;
 3. pilnveidot saturīgas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Aglonā.

Centra uzdevumi:

 1. sekmēt darbu ar bērniem un jauniešiem, veicot izglītojošu un audzinošu darbību harmoniskas personības veidošanā;
 2. organizēt aktivitātes bērniem un jauniešiem, ņemot vērā mērķauditorijas intereses un pieprasījumu;
 3. iespēju robežās iesaistīt Centra darbībā bērnus un jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem;
 4. izstrādāt projektus darbam ar bērniem un jauniešiem, piesaistot papildu finansējumu;
 5. veicināt sadarbību ar izglītības, sporta un kultūras iestādēm, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām;
 6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
 7. koordinēt valsts finansēto interešu izglītību novadā.

Mēs piedāvājam:

 • nodarbības (Popgrupa, Improvizāciju teātris, Joga, Dejotprieks),
 • radošās darbnīcas (Radītprieks, Skaties un Dari, Šūtie draudziņi),
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas,
 • interneta lietošanas iespējas,
 • „Tūrisma resursu punkta” izmantošanu,
 • “Jauno māmiņu resursu punkta” izmantošanu,</>
 • „Spēļu bibliotēkas” lietošanu,
 • jauniešu istabu “Šūna”.

STROPS materiāli lejupielādei

Atskatoties uz paveikto 2013.

Mēs atrodamies: