Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskola

Saturs atjaunots: 12.09.2018.

Aglonas internātvidusskola

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu un 30.panta otro daļu, Aglonas novada domes sēdē (28.02.2018. protokols Nr.7, 12.§) tika nolemts uzsākt vispārējās izglītības iestādes „Aglonas internātvidusskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4213900380, adrese: Aglonas internātvidusskola, Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads) likvidāciju, nosakot, ka likvidācija pabeidzama līdz 2018. gada 3. septembrim.

Skolas adrese: Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304

Skolas direktors – Didzis Vanags
Tālr./fax
e-pasts

Skola piedāvāja apgūt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas.
Skola nodrošināja 4-reizēju ēdināšanu, iespēju uzturēties internātā no brīvdienām līdz brīvdienām. Skolēniem bija pieejams atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, skolas ārste.