Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunaglonas arodvidusskola

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.394 (Rīgā 2015.gada 17.jūlijā, prot. Nr.34 23.§) “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” ar 2015. gada 1. septembri Viduslatgales Profesionālā vidusskola tika likvidēta.

Kopš 2011./12. mācību gada sākuma Jaunaglonas arodvidusskola darbojas kā Viduslatgales profesionālā vidusskola.

Direktors  – Aivars Skrinda

Adrese: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Tālr.: 65381252, 29406255
 e-pasts: javs@inbox.lv

Mājas lapa: www.javs.edu.lv