Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pirmsskolas izglītības iestāde

Saturs atjaunots: 22.10.2021.

Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Aglonas PII

 

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.
(Z. Mauriņa)

Adrese: Jaudzemu iela 7a, Aglona, Preiļu novads, LV- 5304
Tālr.: 65322451
e-pasts: bernudarzs@aglona.lv

aglonaspii@preili.lv


Iestādes vadītāja: Valentīna Mihailova
Iestādes darba laiks: no 7.30 līdz 18.30
Apmācības valoda: latviešu
Grupu skaits: 4 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
Mācību procesu nodrošina: iestādes vadītāja, 8 pirmsskolas izglītības skolotājas, 4 skolotāju palīdzes, 1 mūzikas skolotāja, medmāsa un administratīvi saimnieciskais personāls 4 darbinieki. Bērnu valodu pilnveido logopēde. Ar bērniem strādā psihologs.

Iestāde Īsteno LR IZM licencētu “ Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”, (kods 01011111) Licence Nr.V-5789

Ziņas par iestādi
Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem.

Iestāde savas durvis vēra 1987. gada 1. martā, kā p/s Aglona bērnudarzs. No 2009. gada esam Aglonas novada PII.

2020./2021. mācību gadā iestādi apmeklē 68 bērni. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas attīstošā vidē, pastaigas laikā, bērnu grupai, frontāli, apakšgrupās, individuāli, pašnodarbībā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposmu īpatnības.

Mūsu mērķis: sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei, tāpēc cenšamies savu ikdienu plānot tā, lai bērniem šeit pavadītais laiks būtu interesants, vērtīgs un neaizmirstams.  Cenšamies kopt un saglabāt jau par tradīciju kļuvušos pasākumus, kā arī veidot un organizēt ko jaunu un interesantu.

Papildus programmā paredzētajiem pasākumiem iestādei ir savas tradīcijas:

- Maizes dienas;
- Tēvu dienas pasākums;
- Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana;
- Latvijas dzimšanas dienas koncerts;
- Sporta svētki, izpriecas;
- Dzimtās valodas diena;
- Mātes/Ģimeņu diena;
- Sagatavošanas grupas ekskursijas;
- Tematiskie pasākumi;
- Bērnu radošo darbu izstādes;
- Projektu nedēļa.

Pirmsskolas izglītības iestādes faili lejupielādei

Karte (atrašanās vieta):