Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pirmsskolas izglītības iestāde

Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde

Aglonas PII

Adrese: Jaudzemu iela 7a, Aglona,Aglonas novads, LV- 5304
Tālr.: 65322451
e-pasts: bernudarzs@aglona.lv
Iestādes vadītāja: Valentīna Mihailova
Darba laiks: no 7.30 līdz 18.30
Mācību valoda: latviešu
Piezīmes: Iestāde atvērta 1987.gada 1.martā un tajā darbojas 4 grupas.
• PII pedagoģiskais darbs organizēts pamatojoties uz IZM licencētu vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. (kods 0101 1111).
• Iestādē par 71 bērna labsajūtu gādā 9 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.
• Cenšamies savu ikdienu plānot tā, lai bērniem šeit pavadītais laiks būtu interesants, vērtīgs un neaizmirstams.
• Cenšamies kopt un saglābāt jau par tradīciju kļuvušos pasākumus, kā arī veidot un organizēt ko jaunu un interesantu.
• Papildus programmā paredzētajiem pasākumiem iestādei ir savas tradīcijas:
- 18. novembra koncerts;
- Mākslas dienas ar izstāžu organizēšanu;
- Netradicionālie pasākumi;
- Sporta svētki;
- Dzimtās valodas diena;
- Mazo dziedātāju konkurss “Cālis”;
- Sagatavošanas grupas ekskursijas.