Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Priežmalas pamatskola

Saturs atjaunots: 11.09.2020.

Priežmalas pamatskola

Adrese: Skolas ielā 6, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685
Tālr.: 29368192
e-pasts: priezmala@inbox.lv, sandra.rakova@aglona.lv
Skolas direktore: Sandra Rakova
Mācību valoda: latviešu

Skola realizē trīs programmas:

 • Pamatizglītības programmu (21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
 • Pirmsskolas izglītības programmu (01011111)

2020. gada 1. septembrī pamatskolā uzsāka mācības 38 izglītojamie, pirmsskolā – 17 bērni.
Jaunajā 2020./2021. mācību gadā skolā strādā 14 pamatskolas pedagogi, 2 pirmsskolas pedagogi  un 7 tehniskie darbinieki.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 • Dzīves ziņas pulciņš
 • Floristikas pulciņš
 • FS pulciņš
 • Mazpulku pulciņš
 • Vokālais ansamblis 1.-4.kl.
 • Vokālais ansamblis 5.-9.kl.

 SKOLAS TRADĪCIJAS

 • Zinību diena
 • Rudens ziedu izstāde
 • Tēvu diena
 • Rudens pārgājiens
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Skolotāju diena
 • Tēvzemes nedēļa
 • Lāčplēša diena
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 • Adventes vainagu izstāde
 • Ziemassvētku eglīte
 • 1991. gada barikāžu aizstāvju piemiņas diena
 • Meteņi
 • Valentīndiena
 • Lieldienu pasākums
 • Priekšmetu nedēļas
 • Konkurss „Priežmalas balsis”
 • Absolventu vakars
 • Mātes diena
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidums

 SKOLAS VĒSTURE

 1924. gadā Koškinas sādžā tika atvērta skola. 1927. gadā skola tika pārcelta uz Konovalovas sādžu. 1935. gadā tā tika pārdēvēta par Priežmalas pamatskolu, jo atradās priežu meža malā. Tajā laikā skolā mācījās 95 skolēni, mācības notika krievu valodā.

Laikā no 1937.-1941. gadam Priežmalas sākumskola tika reorganizēta, un tā kļuva par septiņgadīgo skolu.

1944. gadā skola tika pārvesta uz Eisbahovas muižas ēku.

1953. gadā skolai piešķīra vidusskolas statusu un jau 1954. gadā notika pirmais vidusskolas izlaidums. Atestātus par vidējo izglītību ieguva 11 Priežmalas vidusskolas audzēkņi.

1982. gadā tika likts pamatakmens jaunās skolas ēkai, un jau 1985. gadā bērni šeit uzsāka mācības.

Kopš 1. izlaiduma ir pagājuši 60 gadi, un šajā laikā Priežmalas vidusskolu ir absolvējuši 776 audzēkņi.

2005. gadā skola atkal kļuva par pamatskolu.

 

Priežmalas pamatskolas materiāli lejupielādei