Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas pamatskola

Saturs atjaunots: 25.03.2019.

Šķeltovas pamatskola

Šķeltovas pamatskola atrodas Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovā, Skolas ielā 1, LV-5653,
tālrunis – 26531872,
e-pasts: shkeltovaskola@inbox.lv

Skolas direktore Olga Afanasjeva,
tālr. 26656577,
e-pasts: olga.afanasjeva@aglona.lv.

Skolas dibinātājs ir Aglonas novada Dome.

2018./19.mācību gadā skolā mācās 18 skolēni no 1. līdz 9. klasei un 6 pirmsskolas grupas audzēkņi vecumā no 3 līdz 6 gadiem.
Mācības notiek latviešu valodā.

Skolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111), izglītības programmas licence Nr. V-1450, izsniegta 04.02.2010.
 2. Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111), izglītības programmas licence Nr. V-1449, izsniegta 04.02.2010.
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), izglītības programmas licence Nr. V-1451, izsniegta 04.02.2010.

Tiek piedāvātas interešu izglītības programmas (folklora, mazpulks).

Izglītības kvalitāti nodrošina pieredzējuši un radoši pedagogi.
2018./19.m.g. skolā strādā 7 pedagogi.
100% pedagogu ir ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.
Skola un izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada maijam.

Mēs lepojamies ar:

 • Skolas tradīcijām,
 • sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās,
 • mazpulcēnu aktīvo dalību valstī organizētajās aktivitātēs (akcijas, konkursi, pasākumi),
 • radošu, pieredzes bagātu pedagoģisko kolektīvu.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • iespēja darboties Latvijas mazpulku organizācijā (Šķeltovas mazpulks darbojas no 2005. gada);
 • bezmaksas pieeja skolas datorklases piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • bibliotēkas pakalpojumu pieejamība;
 • pagarinātas dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem;
 • bezmaksas pieeja sporta zālei;
 • iespēja bezmaksas darboties interešu izglītības pulciņos;
 • bezmaksas transporta pakalpojumi skolēniem;
 • visiem siltas pusdienas.

2018./19.māc.gadā skola piedalās šādos projektos:

 • ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001)
 • ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.”
  (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 • ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)
 • Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvā – „Latvijas skolas soma”.

Šķeltovas pamatskolas materiāli lejupielādei:

Karte (atrašanās vieta):

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka