Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas pamatskola

Saturs atjaunots: 20.09.2017.

Šķeltovas pamatskola

Šķeltovas pamatskola atrodas Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovā, Skolas ielā 1, LV-5653,
tālrunis – 65600825,
e-pasts: shkeltovaskola@inbox.lv

Skolas direktore Olga Afanasjeva,
tālr. 26656577,
e-pasts: olga.afanasjeva@aglona.lv.

Skolas dibinātājs ir Aglonas novada Dome.

2017./18.mācību gadā skolā mācās 32 skolēni no 1. līdz 9. klasei un 8 pirmsskolas grupas audzēkņi vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
Mācības notiek latviešu valodā.

Skolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111), izglītības programmas licence Nr. V-1450, izsniegta 04.02.2010.
 2. Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111), izglītības programmas licence Nr. V-1449, izsniegta 04.02.2010.
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), izglītības programmas licence Nr. V-1451, izsniegta 04.02.2010.

Tiek piedāvātas interešu izglītības programmas ( teātris, folklora, mazpulks, skolēnu padome).

Izglītības kvalitāti nodrošina pieredzējuši un radoši pedagogi.
2017./18.m.g. skolā strādā 9 pedagogi.
100% pedagogu ir ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.
Skola un izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada maijam.

Mēs lepojamies ar:

 • Skolas tradīcijām,
 • sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās,
 • mazpulcēnu aktīvo dalību valstī organizētajās aktivitātēs (akcijas, konkursi, pasākumi),
 • radošu, pieredzes bagātu pedagoģisko kolektīvu.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • iespēja darboties Latvijas mazpulku organizācijā (Šķeltovas mazpulks darbojas no 2005. gada);
 • bezmaksas pieeja skolas datorklases piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • bibliotēkas pakalpojumu pieejamība;
 • pagarinātas dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem;
 • bezmaksas pieeja sporta zālei;
 • iespēja bezmaksas darboties interešu izglītības pulciņos;
 • bezmaksas transporta pakalpojumi skolēniem;
 • visiem siltas pusdienas.

Šķeltovas pamatskolas materiāli lejupielādei:

Karte (atrašanās vieta):