Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas pamatskola

     Šķeltovas pamatskola atrodas Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovā, Skolas ielā 1, LV-5653, tālrunis – 65600825, e-pasts: shkeltovaskola@inbox.lv
     Skolas direktore Olga Afanasjeva, t.- 26656577. Skolas dibinātājs ir Aglonas novada Dome.
     2016./17.mācību gadā skolā mācās 39 skolēni no 1. līdz 9. klasei un 7 pirmsskolas grupas audzēkņi vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
Mācības notiek latviešu valodā.

Skolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111), izglītības programmas licence Nr. V-1450, izsniegta 04.02.2010.
 2. Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111), izglītības programmas licence Nr. V-1449, izsniegta 04.02.2010.
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), izglītības programmas licence Nr. V-1451, izsniegta 04.02.2010.

Tiek piedāvātas interešu izglītības programmas ( dejas, folklora, sports, mazpulks).

    Izglītības kvalitāti nodrošina pieredzējuši un radoši pedagogi.
2015./16.m.g. skolā strādā 11 pedagogi.
100% pedagogu ir ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.
Skola un izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada maijam.

Mēs lepojamies ar: 

 • skolas tradīcijām,
 • sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās,
 • mazpulcēnu aktīvo dalību valstī organizētajās aktivitātēs (akcijas, konkursi, pasākumi),
 • radošu, pieredzes bagātu pedagoģisko kolektīvu.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • iespēja darboties Latvijas mazpulku organizācijā (Šķeltovas mazpulks darbojas no 2005.gada);
 • bezmaksas pieeja skolas datorklases piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • bibliotēkas pakalpojumu pieejamība;
 • pagarinātas dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem;
 • bezmaksas pieeja sporta zālei;
 • iespēja bez maksas darboties interešu izglītības pulciņos;
 • bezmaksas transporta pakalpojumi skolēniem;
 • visiem siltas pusdienas.

 Informāciju sagatavoja skolas direktore

O.Afanasjeva
26656577