Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kultūras iestādes

Saturs atjaunots: 28.06.2019.

Aglonas novada kultūras iestāžu pulciņi

Vārds, uzvārds
Nodarbības
Tālrunis
E-pasts
Gunta Gulbe-Kalvāne

Aglonas novada Kultūras centra vadītāja

Aglonas KC jauktais vokālais ansamblis, vad. Marta Bicāne
Aglonas KC sieviešu vokālais ansamblis, vad. Intars Mežinieks
Aglonas KC folkloras kopa “Olūteņš”, vad. Marta Bicāne
Aglonas KC jauniešu popgrupa “M.A.L.A.”, vad. Gunta Gulbe-Kalvāne
Aglonas KC dramatiskais pulciņš, Inga Sprūģe
Aglonas KC senioru dejas, vad. Dina Staškeviča
Aglonas bazilikas jauktais koris "ASSUMPTA", vad. Ieva Lazdāne
65324571, 29294465kulturascentrs@aglona.lv
Ivita Platonova

Grāveru pagasta kultūras nama vadītāja

Bērnu deju kolektīvs, vad. Inta Beikule
Pieaugušo deju grupa "LīDejas", vad. Inta Beikule
Dramatiskais kolektīvs, vad. Ilona Ivanova
Jauktais vokālais ansamblis, vad. Ludmila Artemenkova
65629718, 26531854ivita.platonova@aglona.lv
Astrīda LeikumaŠķeltovas tautas nama direktore

Šķeltovas TN sieviešu vokālais ansamblis "Zvonnica", Ļena Afanasjeva
Šķeltovas TN jauktais vokālais ansamblis, Andris Bižāns
Šķeltovas TN amatierteātris, Valentīna Jankeviča
Šķeltovas TN mazie dejotāji "Draiskuļi", Astrīda Leikuma
65600826
26531885
astrida.leikuma@aglona.lv
Inese NikitinaKastuļinas pagasta tautas nama vadītāja

Bērnu deju kolektīvs, Ludmila Pļešanova
Bērnu dramatiskais pulciņš, Inese Nikitina
Dramatiskais pulciņš pieaugušajiem, Inese Nikitina
Vokālais ansamblis, Inese Nikitina
65652201, 28397039inese.nikitina@aglona.lv

 

Aglonas novada kultūras iestāžu dokumenti lejupielādei

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS