Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kultūras iestādes

Saturs atjaunots: 28.06.2019.

Aglonas novada kultūras iestāžu pulciņi

Vārds, uzvārds
Nodarbības
Tālrunis
E-pasts
Gunta Gulbe-Kalvāne

Aglonas novada Kultūras centra vadītāja

Aglonas KC jauktais vokālais ansamblis “Dziedkopa”, vad. Marta Bicāne
Aglonas KC sieviešu vokālais ansamblis “Viõla”, vad. Intars Mežinieks
Aglonas KC folkloras kopa “Olūteņš”, vad. Marta Bicāne
Aglonas KC jauniešu popgrupa “M.A.L.A.”, vad. Gunta Gulbe-Kalvāne
Aglonas KC dramatiskais pulciņš, Inga Sprūģe
Aglonas KC senioru dejas “Orhi-deja”, vad. Dina Staškeviča
Aglonas novada Aglonas bazilikas jauktais koris "ASSUMPTA"
65324571, 29294465kulturascentrs@aglona.lv
Ivita Platonova

Grāveru pagasta kultūras nama vadītāja

Bērnu deju kolektīvs, vad. Inta Beikule
Pieaugušo deju grupa "LīDejas", vad. Inta Beikule
Dramatiskais kolektīvs, vad. Ilona Ivanova
Jauktais vokālais ansamblis, vad. Ludmila Artemenkova
65629718, 26531854ivita.platonova@aglona.lv
Astrīda LeikumaŠķeltovas tautas nama direktore

Šķeltovas TN sieviešu vokālais ansamblis "Zvonnica", Ļena Afanasjeva
Šķeltovas TN jauktais vokālais ansamblis, Andris Bižāns
Šķeltovas TN amatierteātris, Valentīna Jankeviča
Šķeltovas TN mazie dejotāji "Draiskuļi", Astrīda Leikuma
65600826
26531885
astrida.leikuma@aglona.lv
Inese NikitinaKastuļinas pagasta tautas nama vadītāja

Bērnu deju kolektīvs "Zvirbulīši", vad. Ludmila Pļešanova
Jauniešu deju kolektīvs "Black and white" vad. Ludmila Pļešanova
Bērnu dramatiskais pulciņš, vad.Inese Nikitina
Dramatiskais pulciņš pieaugušajiem, vad. Inese Nikitina
Vokālais ansamblis, vad. Inese Nikitina
65652201, 28397039inese.nikitina@aglona.lv

 

Aglonas novada kultūras iestāžu dokumenti lejupielādei