Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas Sporta centrs

Saturs atjaunots: 31.05.2018.

Izkārtne
Vadītājs(-a)  
Adrese: Daugavpils iela 6b, Aglona,
Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis:
e-pasts:

Aglonas novada Sporta centra telpu izmantošanas grafiks

N.p.k.Trenera vārds, uzvārds, sporta veids
Pirmdiena/
darba laiks
Otrdiena/
darba laiks
Trešdiena/
darba laiks
Ceturtdiena/
darba laiks
Piektdiena/
darba laiks
1Sergejs Placinskis
futbols /lielā sporta zāle
14.30-15.40
futbols bērni
15.40-17.00
futbols skolēni
18.00-20.00
futbols pieaugušie
15.40 – 17.00
futbols skolēni
17.00-18.10
futbols bērni
18.00-20.00
futbols pieaugušie
2Andris Valainis
cīņu sports/zāle balkonā
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
3Jānis Šņukuts
fitness/trenažieru zāle
17.30-19.0017.30-19.00

5Edgars Gribs
basketbols/lielā sporta zāle
18.00-19.3018.00-19.30

Sporta centra aktuālie materiāli lejupielādei

Aglonas novada sporta organizators: Andris Kurmis

Mob.tālr.: 29910288
E-pasts: andris.kurmis@aglona.lv
Adrese: Daugavpils iela 6b, Sporta centra telpas, Aglona,
Aglonas novads, LV-5304

Neatņemama Aglonas novada iedzīvotāju dzīves sastāvdaļa ir sports. Sporta pasākumu organizācijas galvenais mērķis ir piesaistīt novada iedzvotājus veselīgam dzīvesveidam, regulārām fiziskām aktivitātēm atbilstoši savām spējām, sagatavotības līmenim un interesēm. Lai maksimāli piesaistītu Aglonas novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, tiek rīkotas dažādas pašvaldību vietējās sporta aktivitātes, kā arī visa novada kopējās sacensības. Lai koordinētu Aglonas novada pieaugušo sporta aktivitātes tiek saplānots sporta pasākumu gada kalendārs.

Sporta organizatora aktuālie materiāli lejupielādei