Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sports Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 7.09.2018.

Aglonas vidusskolas sporta halle

Aglonas novada pašvaldības struktūrvienība Aglonas novada Sporta centrs tika reorganizēta (Aglonas novada domes 2018. gada 12. aprīļa sēde, protokols Nr. 10 §15), nododot sporta halli Aglonas vidusskolas pārvaldībā.
Izraksts no sēdes protokola PDF.

Aglonas vidusskolas sporta halles atbildīgā personaLidija Šatilova,
tālr. 27830505;
e-pasts: lidija.satilova@aglona.lv

Aglonas vidusskolas sporta halles darba laiks vasaras periodā

Apmeklētājiem: 12:00-16:00, 18:00-20:00
Nometnēm: 10:00-12:00, 16:00-18:00

Sporta halles aktuālie materiāli lejupielādei

   

  Sporta organizators

  Aglonas novada sporta organizators: Andris Kurmis

  Mob.tālr.: 29910288
  E-pasts: andris.kurmis@aglona.lv
  Adrese: Daugavpils iela 6b, Sporta centra telpas, Aglona,
  Aglonas novads, LV-5304

  Neatņemama Aglonas novada iedzīvotāju dzīves sastāvdaļa ir sports. Sporta pasākumu organizācijas galvenais mērķis ir piesaistīt novada iedzvotājus veselīgam dzīvesveidam, regulārām fiziskām aktivitātēm atbilstoši savām spējām, sagatavotības līmenim un interesēm. Lai maksimāli piesaistītu Aglonas novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, tiek rīkotas dažādas pašvaldību vietējās sporta aktivitātes, kā arī visa novada kopējās sacensības. Lai koordinētu Aglonas novada pieaugušo sporta aktivitātes tiek saplānots sporta pasākumu gada kalendārs.

  Sporta organizatora aktuālie materiāli lejupielādei