Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sports Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 30.03.2019.

Aglonas vidusskolas sporta halle

Aglonas novada pašvaldības struktūrvienība Aglonas novada Sporta centrs tika reorganizēta (Aglonas novada domes 2018. gada 12. aprīļa sēde, protokols Nr. 10 §15), nododot sporta halli Aglonas vidusskolas pārvaldībā.
Izraksts no sēdes protokola PDF.

Aglonas vidusskolas sporta halles atbildīgā personaLidija Šatilova,
tālr. 27830505;
e-pasts: lidija.satilova@aglona.lv

Aglonas vidusskolas sporta halles darba laiks vasaras periodā

Apmeklētājiem: 12:00-16:00, 18:00-20:00
Nometnēm: 10:00-12:00, 16:00-18:00

Sporta nodarbību laika grafiks Aglonas vidusskolas sporta hallē 2018./2019.māc.g.

Diena
Laiks
Sporta nodarbība
Atbildīgais
Piezīmes
P.,O.,T.,C.,P.9.00-14.30

Mācību stundas „Sports”R.SpīķisAglonas vidusskola
Pirmdiena14.30-15.50
14.30-15.30
16.00-18.00
17.00-20.00
18.00-20.00
Futbols 6-8 gadi
Dažādu sporta veidu aktivitātes
Futbols 11-15 gadi
Jaukto cīņu sporta nodarbība
Futbols jaunieši, pieaugušie
S.Placinskis
R. Spīķis
S.Placinskis
A. Valainis
S.Placinskis
Preiļu sporta skolas filiāle
Aglonas vidusskola
Preiļu sporta skolas filiāle
Sporta klubs THE LATGALIANS
Aglonas BJBLPC

Otrdiena14.00-16.00
18.00-18.40
18.40-20.00
Vieglatlētika
Basketbols 1.-6. kl.
Basketbols 7.-12. kl.
F.Pušņakovs
A.Spīķis
A.Spīķis
Preiļu sporta skolas filiāle
Aglonas BJBLPC
Aglonas BJBLPC
Trešdiena14.30- 15.50
15.30 - 16.30
16.00-18.00
18.00-18.40
17.00 -20.00
18.40-20.00
Futbols
Futbols 1.-12.kl.
Futbols 11-15 gadi
Basketbols 1.-6. kl.
Jaukto cīņu sporta nodarbība
Basketbols 7.-12. kl.
S.Placinskis
R. Spīķis
S.Placinskis
A.Spīķis
A.Valainis
A.Spīķis
Preiļu Sporta skolas filiāle
Aglonas BJBLPC
Preiļu Sporta skolas filiāle
Aglonas BJBLPC
Sporta klubs THE LATGALIANS
Aglonas BJBLPC
Ceturtdiena14.00-16.00
14.30- 15.50
16.00-18.00
18.00-20.00
Vieglatlētika
Futbols
Futbols 11-15 gadi
Futbols jaunieši, pieaugušie
F.Pušņakovs
S.Placinskis
S.Placinskis
S.Placinskis
Preiļu Sporta skolas filiāle
Preiļu Sporta skolas filiāle
Preiļu Sporta skolas filiāle
Aglonas BJBLPC
Piektdiena14.00-16.00
17.00 -20.00
Vieglatlētika
Jaukto cīņu sporta nodarbība
F.Pušņakovs
A. Valainis
Preiļu Sporta skolas filiāle
Sporta klubs THE LATGALIANS
Katru darba dienu no plkst. 16.00 līdz 20.00 iedzīvotājiem ir iespēja izmantot galda spēles, trenažieru zāli un brīvo no nodarbībām zāles daļu. Sestdienās, svētdienās halle apmeklētājiem pieejama saskaņā ar ieplānotajiem novada sporta pasākumiem. Informācija par novada sporta pasākumiem–Aglonas novada sporta organizators (A.Kurmis T.29910288).

Sporta halles aktuālie materiāli lejupielādei

   

  Sporta organizators

  Aglonas novada sporta pasākumu organizators: Andris Kurmis

  Mob. tālr.: 29910288
  E-pasts: andris.kurmis@aglona.lv
  Adrese: Daugavpils iela 6b, Aglonas vidusskolas soprta halle, Aglona,
  Aglonas novads, LV-5304

  Neatņemama Aglonas novada iedzīvotāju dzīves sastāvdaļa ir sports. Sporta pasākumu organizācijas galvenais mērķis ir piesaistīt novada iedzvotājus veselīgam dzīvesveidam, regulārām fiziskām aktivitātēm atbilstoši savām spējām, sagatavotības līmenim un interesēm. Lai maksimāli piesaistītu Aglonas novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, tiek rīkotas dažādas pašvaldību vietējās sporta aktivitātes, kā arī visa novada kopējās sacensības. Lai koordinētu Aglonas novada pieaugušo sporta aktivitātes tiek saplānots sporta pasākumu gada kalendārs.

  Sporta organizatora aktuālie materiāli lejupielādei