Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēkas darba pārskats par 2013. gadu


2013.gada bibliotēkas darba aktualitātes un prioritātes:
• publicitāte (pasākumi, izstādes, publikācijas, sadarbība);
• novadpētniecības materiāla krāšana, kārtošana, materiālu popularizēšana, veidojot izstādes, novadot ekskursijas);
• plauktu nomaiņa, vizuālā telpas kopskata pilnveidošana;
• pakalpojumu attīstība (lasītāju kartes, konsultācijas, materiālu izdruka);
• piedalīšanās projektos, bibliotēkas krājuma papildināšanai;
• piedalīšanas tālākizglītības pasākumos;
• darbs Priežmalas pamatskolas bibliotēkā

Statistikas dati par 2013.gadu:
Reģistrētie lietotāji – 142
No tiem bērni un jaunieši – 60
Apmeklējumu skaits – 1833
Izsniegums – 1456

2013.gadā
bibliotēkā nomainīti 6 plaukti abonementā.
2013. gadā bibliotēkā ienākuši jaunieguvumi kopskaitā 377 vienības, t.sk. 227 grāmatas, seriālizdevumi – 150, kopsummā par 537 Ls. Par novada domes līdzekļiem ir iegādāti jaunieguvumi – 93 eksemplāri par summu 194 Ls. Preses izdevumi abonēti par 162.50 Ls.

Piedalīšanās projektos un aktivitātes.
Kultūras projekts „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” – Kastuļinas pagasta bibliotēka saņēma 6 eks. par summu 40.51 Ls.
Valsts budžeta apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” un Kultūras ministrijas projekta „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkas ” ietvaros Kastuļinas pagasta bibliotēka saņēma 2 grāmatas par summu 35.77 Ls.
2013. gadā bibliotēka piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas programmā „Bērnu/ jauniešu/vecāku žūrija 2013”, čaklākie eksperti brauca ekskursijā uz Aglonas novada CB.
Bibliotēka un lasītāji piedalījās 12. Grāmatu svētkos Preiļos un saņēma dāvanu karti 10 Ls vērtībā.
Bibliotēka piedalījās „Bibliotēku nedēļā”, akcijā „Tautas grāmatu plaukts” (pateicamies lasītājiem, kuri dāvināja grāmatas Gaismas Pilij), „Dzejas dienās”, arī „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā”.
Novadpētniecības zālē papildinājās eksponātu ekspozīcija, izveidota mape „Lasītāju vaļasprieks: aplokšņu etiķešu kolekcija”.
Piedalījos ekskursijā uz Lietuvu. Apmeklēju Antaliepties ciema bibliotēku un novadpētniecības muzeju.28.,29. augustā piedalījos Preiļu reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi. Tika apmeklētās 6 bibliotēkas.
Kastuļinas pagasta bibliotēka piedalījās Līgatnes papīrfabrikas akcijā ”Zaļā bibliotēka”. Tika vākta makulatūra. Ieguvām 10 vietu Latgales reģionā (pateicos aktīviem makulatūras lasītājiem).

Citi pasākumi dažādām vecuma grupām:
• Tikšanās ar vecākās paaudzes lasītāju pēcpusdienā „Manas bērnības grāmatas” Bibliotēku nedēļas ietvaros;
• „Dzejas dienu” pēcpusdiena ”Mans mīļākais dzejolis”;
• Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi: Rīta stunda jaunākajiem skolēniem—Ingas Borgas grāmatas ” Ziema pie Plupa” lasīšana, padomu saraksta „Kā pārdzīvot ziemu” veidošana (vid. skolas vec.)

Gada laikā veidotas 15 tematiskās grāmatu izstādes.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Ausma Saratova
Kastuļinas bibliotēkas vadītāja