Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kapu apsaimniekošana novadā

Saturs atjaunots: 13.02.2020.

Kapsētu ierīkošana un uzturēšana ir viena no pašvaldību autonomajām funkcijām. Tāpēc pašvaldības reglamentē kapsētu izmantošanu un kapavietu iegūšanu, kā arī nosaka ar to saistītus maksājumus.

Pašvaldības paveikto kapsētu apsaimniekošanas jomā iedzīvotāji novērtē, kad saskaras ar nepieciešamību apbedīt piederīgos un tuviniekus un apkopjot viņu kapu vietas. Pašvaldībai jānodrošina iedzīvotājiem ērti pieejami pakalpojumi un skaidra maksājumu veikšanas kārtība. Tādēļ Aglonas novada pašvaldībā 2018. gada 30. maijā, (protokols Nr.14,25&) tika apstiprināti Aglonas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.
Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 Aglonas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
Par kapu uzturēšanas kārtību rūpējas pašvaldība: katrā pagastā ir noteikta atbildīgā persona par kapu apsaimniekošanu.
Aglonas pagasta administratīvajā teritorijā atrodas sekojošas kapsētas: s. Dzerkaļi kapi, Bāliņi (slēgti), Starodvorjes kapi. Atbildīgais Aglonas pagastā – Andris Indāns, Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs, tālr. 26390581, e-pasts: andris.indans@aglona.lv
Draudžu kapi: Aglonas kapi, Leitānu kapi, Valaiņu kapi, Gūteņu kapi, Kukaru kapi, Bērzgales kapi, Sgajevsku kapi, Atšķiru-Madelānu kapi. Atbildīgais: Andris Indāns, Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs, tālr. 26390581, e-pasts: andris.indans@aglona.lv

Kastuļinas pagasta teritorijā atrodas sekojošas kapsētas: Deņevas, Silišku, Dunsku, Ubogovas, Ižoru, Gutas, L.-Butkānu, Blaževiču, Protirihas, Jaunokras, Foļvarkas, Makušu un Kastuļinas brāļu kapi. Atbildīgais – Pēteris Bekišs, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29175291, 65652201, e-pasts: peteris.bekiss@aglona.lv. Geranimovas kapi (pansionāta “Krastiņi” kapsēta), atbildīgais Igors Reščenko, VSAC “Latgale” filiāle “Krastiņi” vadītājs, tālr. 29494851.

Grāveru pagasta teritorijā atrodas sekojošas kapsētas: Krucinišku, Dudeļu, Slobodas, Voveru, Lipsku, Belogrudova, Kovaļova, Raginsku, Pizānu, Trupu, Raģeļu kapi un Grāveru brāļu kapi. Atbildīgais – Aina Buiniča, Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja, tālr. 65629718, 26531854, e-pasts: aina.buinica@aglona.lv. Grāveru pareizticīgo draudzes kapi, atbildīgais Viktors Mjaliks, tālr.29534053.

Šķeltovas pagasta teritorijā atrodas draudžu kapi: Bor-Ekstu kapi, Kalna-Kudiņu kapi, Peipiņu kapi, Stašķeviču kapi. Atbildīgais- Irēna Maļuhina, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja, tālr. 65600826, 26531885, irena.maluhina@aglona.lv.  Šķeltovas pareizticīgo kapi, atbildīgais Mihails Stoiko, tālr.26888809.

Rūpēs par tuvinieku atdusas vietām iedzīvotājiem ir būtiski iegūt informāciju par savu tuvinieku un piederīgo atdusas vietām (par labiekārtošanas darbiem, rīkotajām talkām, svecīšu vakariem u.t.t.), tāpēc kapsētu teritorijās tiek izvietoti stendi ar informāciju, kas ir plānots izvietot visās kapsētās.
Pašvaldības mājaslapā ir ievietots arī informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.